Nyheder

04.04.2013 | Udgivelse

Erfaringsopsamling fra tre undervisningsforløb med FVU og AMU i samspil

NCK har indsamlet erfaringerne fra tre undervisningsforløb, der fokuserer på samspil mellem den almene undervisning og den fagrettede undervisning. Erfaringsindsamlingens væsentligste funktion er at kunne fungere som eksempler på, hvordan man kan gøre inden for forskellige fagområder.

03.04.2013 | Videnudveksling

Forskere fra NCK fremlagde aktuel forskning om voksenuddannelse på pædagogisk kongres

Kongressen The 41st Nordic Educational Research Association (NERA) blev afholdt i Island den 7.-9. marts 2013 under temaet "Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education". NCK var repræsenteret med fem oplæg og et symposium.

03.04.2013 | Videnudveksling

Nordisk konference om sammenhængen mellem teori og praksis

The Fifth Nordic Conference on Adult Learning blev afholdt i Island den 5.-6. marts 2013. Det meget aktuelle og relevante tema for konferencen var sammenhæng mellem teori og praksis og samspillet mellem forskere og praktikere.

03.04.2013 | Forskning

Voksenpædagogik i Indien

NCK har sammen med det danske chapter under Association for World Education (AWE) engageret sig i undersøgelser af den pædagogiske tænkning i Indien og medvirker til afholdelsen af workshops for indiske universitetslærere med henblik på implementering af livslang læring.

03.04.2013 | Videnudveksling

Nordisk møde om europæiske og nordiske satsninger i forhold til voksnes læring - hvordan kan vi styrke implementeringen af indsatsen?

Nordisk netværk for voksnes læring (NVL) initierede i samarbejde med VOX i Norge, et møde d. 20-21. marts, med det formål at skabe synergi mellem nordiske og europæiske indsatser i forhold til voksnes læring.

10.09.2012 | Udgivelse

Gode eksempler på arbejdet med realkompetencer

Ny eksempelsamling fra NCK giver inspiration til frugtbart arbejde med realkompetencer

28.06.2012 |

Uddannelsesprojekt viser en vej til at fremtidssikre medarbejdere og virksomhed

nkt cables har med støtte fra Socialfonden gennemført et to-årigt uddannelsesprojekt for alle medarbejdere. Projektet har været med til at fremtidssikre både medarbejdere og virksomhed.

02.03.2012 |

Nordisk interesse for udvikling af fælles kurser for voksenlærere

Erfaringer fra tre nordiske seminarer om kompetenceudvikling af voksenlæreren viser interesse for at der arbejdes videre med at udvikle fælles nordiske mastermoduler og kurser for voksenlærere

02.03.2012 |

Voksenuddannelse har øget betydning som arbejdsmarkedspolitisk redskab

Kortlægning af de nordiske landes strategier for livslang læring viser blandt andet, at voksenuddannelse i alle de nordiske lande har en øget betydning som arbejdsmarkedspolitisk instrument og at alle landene ønsker at øge deltagelsen i voksenuddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede.

11.11.2011 |

VUC bidrager til de uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere unge og kortuddannede

Nye rapporter viser historisk høj aktivitet på landets VUC'er og at centrene bidrager til den sociale mobilitet.

Viser resultater 11 til 20 ud af 236

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste