Nyheder

13.09.2011 |

Stor interesse for tværsektorielt og nordisk samarbejde

Nationalt seminar i Norge om kompetenceudvikling af voksenlæreren bød på nye vinkler og viste, at der er stor efterspørgsel efter tværgående samarbejde.

13.07.2011 |

CURSIV - Nyt temanummer om voksnes læring

Sjette nummer af CURSIV er nu på gaden. Temanummeret handler om Adult Learning – teachers as learners, og består af en samling artikler, skrevet af forskere tilknyttet NCK.

25.05.2011 |

Behov for at styrke voksen- og efteruddannelse for nye voksenundervisere i de nordiske lande

En kortlægning af formelle krav til voksenundervisere i de nordiske lander peger på, at der stilles høje fag-faglige og almenpædagogiske krav, men stort set ingen formelle voksenpædagogiske krav, hverken i den almene og erhvervsrettede voksenuddannelse eller inden for folkeoplysningen.

11.05.2011 |

Læring i praksis kan forbedres, hvis vejledere udnytter tid til vejledning anderledes

Resultater fra forskningsprojektet 'Udvikling af læringsmiljø i psykiatrien'

11.05.2011 |

Der mangler viden om patientuddannelses indflydelse på det levede hverdagsliv

Nyt projekt peger foreløbig på, at blandt andet evnen til selv-monitorering og til at tage kontrol over sygdommen er vigtige kompetencer i kronisk syges hverdagsliv.

11.05.2011 |

Teoretisk viden er vigtig i professionsuddannelser, men vanskelig at anvende i praksis

Hvordan kan man skabe en optimal sammenhæng mellem professionsuddannelsens indhold og form og den efterfølgende praksis?

11.05.2011 |

Voksenlærerens kompetenceudvikling i praksis

Undersøgelser peger på, at omstændighederne for voksenlærerens professionelle udvikling kan optimeres gennem: anerkendelse af voksenundervisere som voksne lærende, anerkendelse af praktisk viden som den udvikles i undervisningen, og sikring af lærerens deltagelse og refleksion.

05.01.2011 |

Cooperative Learning begejstrer – men den dokumenterede effekt af metoden er ikke entydig.

Nationalt Center for Kompetenceudvikling har evalueret undervisningsmetoden Cooperative Learning i voksenundervisningen og dokumenteret positive effekter på oplevelsen af samarbejde og på lærere og kursisters engagement - men har ikke kunnet påvise systematiske positive effekter af metoden på kursisters frafald, fravær og karakterer.

22.12.2010 |

Ny bog om voksnes læreprocesser

Bjarne Wahlgren, Centerleder for NCK, har udgivet bogen Voksnes læreprocesser - kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde.

21.10.2010 |

Voksen- og efteruddannelse styrker integrationen på arbejdsmarkedet

Den første samlede tværnordiske kortlægning er afsluttet og forskerne bag undersøgelsen kan nu præsentere et unikt og aktuelt materiale om indvandreres voksen- og efteruddannelse.

Viser resultater 21 til 30 ud af 236

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste