Nyheder

15.02.2010 |

Den nye danske model

Ugebrevet A4 skriver: Den lovpriste danske flexicurity-model er på vej i graven. Til gengæld har en ny dansk model, der sætter uddannelse i højsædet, set dagens lys. Kun livslang læring kombineret med social sikkerhed og mobilitet kan sikre dansk konkurrenceevne fremover, mener arbejdsmarkedsforskerne. Undervisningsministeren hylder den nye model,…

05.02.2010 |

Seminar for de nyetablerede VEU-centre

Undervisningsministeriet havde inviteret til opstartsseminar for de 13 nyetablerede VEU-centre i Odense. På dagsordenen var diskussion af VEU-centrenes opgaver og udfordringer.

03.02.2010 |

Ledige indvandrerkvinder aktiveres lige så ofte som danske

Arbejdsmarkedsstyrelsen skriver: Kvinder fra ikke-vestlige lande er lige så ofte i aktive tilbud som deres danske medsøstre. Det viser en opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen af aktiveringsomfanget blandt kontanthjælpsmodtagere.

03.02.2010 |

Kontanthjælpsmodtagerne får en stadig tidligere indsats i jobcentrene

Til trods for at antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget markant det seneste år, får de i dag en tidligere indsats i landets jobcentre. Det viser nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

02.02.2010 |

Samarbejde om den kompetente borger

DFS skriver: Strategiske ledere og innovationsmedarbejdere fra folkeoplysningen, folkebibliotekerne ogvoksenundervisningen i hele landet inviteres til en workshop om fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker.

26.01.2010 |

Anerkendelse af realkompetencer

Undersøgelsen "Anerkendelse af realkompetencer" beskriver og analyserer udbredelse, barrierer og gældende praksis for anerkendelse af realkompetencer i Danmark. Den giver et bredt billede af en mangfoldig praksis. Den identificerer samtidig en række barrierer i det nuværende arbejde.

25.01.2010 |

Hver femte dansker ville ikke bestå indfødsretsprøve

LO skriver i ugebrevet A4:Spørgsmålene i indfødsretsprøven er for svære for hver femte dansker, der ville blive afvist, hvis de skulle kvalificere sig til statsborgerskab. Det viser en undersøgelse, som Ugebrevet A4 har fået gennemført. Dumpeprocenten understreger, at prøven udgør en urimelig høj barriere for udlændinge i forhold til dansk…

21.12.2009 |

Evalueringen af voksenvejledningsnetværkene viser vejen for de nye VEU-centre

I januar 2010 begynder etableringen af tretten nye VEU-centre. Starten kan blive nemmere, hvis opbygningen tager udgangspunkt i den evaluering og erfaringsopsamling fra voksenvejledningsnetværkene, som NCK netop har fremlagt.

10.12.2009 |

Ni billeder af voksen- og efteruddannelse

Hvilke metoder bruger virksomhederne for at få kompetenceudvikling integreret i dagligdagen? Hvilken motivation og hvilke barriere oplever de forskellige virksomheder? Ny rapport fra Nationalt Center for Kompetenceudvikling viser ni forskellige virksomheders brug af kompetenceudvikling.

26.11.2009 |

Der mangler videregående voksenuddannelser til faglærte

En ny EVA-undersøgelse viser at de videregående voksenuddannelser påvirker deltagernes arbejdsliv positivt – mange vurderer fx at uddannelsen har givet dem nye karrieremuligheder og mere ansvar og højere løn. Men samtidig viser undersøgelsen at det ikke er alle faggrupper der har samme muligheder for at gå på en VVU.

Viser resultater 51 til 60 ud af 236

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste