Nyheder

16.11.2009 |

Voksen- og efteruddannelse giver større jobsikkerhed og færre sygedage

Undervisningsministeriet skriver: Job frem for arbejdsløshed, mere i lønningsposen og færre sygedage er bare nogle af fordelene ved voksen- og efteruddannelse. Det viser rapporten "Effektanalyse af voksenuddannelse - Analyse af individeffekter samt cost-benefit-analyse", som netop er offentliggjort.

12.11.2009 |

Når kompetenceudvikling er noget vi gør

Nyt temahæfte fra NCK stiller spørgmålet: Hvad gør, at nogle virksomheder er så optaget af kompetenceudvikling, at det nærmest er en selvfølgelig aktivitet, der er fuldt integreret i virksomhedernes drift?

10.11.2009 |

Gåhjemmøde om voksen- og efteruddannelse

Der er lagt op til debat, når AKF, Anvendt KommunalForskning holder gåhjemmøde om voksen- og efteruddannelse. den 7. december kl. 16 - 18 i AKF.

09.11.2009 |

Styrket voksen- og efteruddannelse

Undervisningsministeriet skriver: Regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er blevet enige om en udmøntning af globaliseringspuljen. Der er indgået fem aftaler på Undervisningsministeriets område. Det er aftalt at fortsætte aftalen fra 2006 om et markant løft af efter- og videreuddannelse med…

29.10.2009 |

Én indgang til voksen- og efteruddannelse

Undervisningsministeriet skriver: Brugerne behøver fremover kun at henvende sig ét sted for at få rådgivning om voksen- og efteruddannelse. Det er indholdet i et nyt lovforslag, som har til formål at etablere otte til 14 regionale voksen- og efteruddannelsescentre (VEU-centre).

27.10.2009 |

Erfaringsopsamling fra voksenvejledningsnetværkene. En analyse på tværs

Hvilke erfaringer kan drages fra etableringen af de 22 voksenvejledningsnetværk? Netværkskoordinatorerne, der samlet besidder omfattende og kvalificeret viden om dette, har givet deres systematiske tilbagemeldinger på spørgsmålet. Deres erfaringer udgør et solidt grundlag for det fremadrettede arbejde, herunder udvikling af VEU-centre.

27.10.2009 |

Konference om voksenvejledning og virksomhedsrådgivning

Nationalt Center for Kompetenceudvikling har analyseret voksenvejledningsnetværkenes virke gennem halvandet år. På konferencen formidlede vi relevante erfaringer fra voksenvejledningsnetværkene til brug for de nye VEU-centre og for den individuelle vejledning.

27.10.2009 |

Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder

I oktober 2009 kom den foreløbige evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk, der er et bidrag til NCKs opgave 2.2: At foretage en samlet evaluering af voksenvejledningsnetværkene. Videncenter for Uddannelses- ogErhvervsvejledning udfører denne opgave. Evalueringen suppleres af to delundersøgelser foretaget af DPU.

27.10.2009 |

Virksomheder og voksenvejledningsnetværk - Omfang, indhold og konsekvenser af rådgivningen

Rapporten præsenterer resultaterne fra en delundersøgelse af virksomhedernes brug af voksenvejledningsnetværkene. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, hvad der er kommet ud af kontakten og uddannelsesrådgivningen til virksomhederne.

08.10.2009 |

Undersøgelse af nordiske strategier for livslang læring besluttet

Undervisningsministeriet skriver: De nordiske lande skal lære af hinandens strategier for livslang læring. Derfor iværksættes en undersøgelse af, hvordan livslang læring gribes an i hele Norden. Undersøgelsen skal inspirere, skabe overblik og give eksempler på "best practice".

Viser resultater 71 til 80 ud af 236

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste