Konference om voksenvejledning og virksomhedsrådgivning

Nationalt Center for Kompetenceudvikling har analyseret voksenvejledningsnetværkenes virke gennem halvandet år. På konferencen formidlede vi relevante erfaringer fra voksenvejledningsnetværkene til brug for de nye VEU-centre og for den individuelle vejledning.

27.10.2009 | meth

Vi tegner et fyldigt billede af netværkenes erfaringer med opsøgende aktiviteter overfor små og mellemstore virksomheder, af deres erfaringer med vejledningsaktiviteter i forhold til virksomhedsmedarbejdere og individuelle borgere samt deres erfaringer med de øvrige netværksopgaver: Kvalificering af konsulenter og vejledere, dannelse af virksomhedsnetværk, vejledningsfora og uddannelsesambassadørordninger.

Konferencepræsentationer
Præsentation af hovedkonklusionerne fra evalueringen af de 22 voksenvejledningsnetværk v/ Carla Tønder Jessing, VUE.

Erfaringsopsamling fra voksenvejledningsnetværkene – en analyse på tværs v/ Bjarne Wahlgren, NCK

Erfaringsopsamling virksomhederne og voksenvejledningsnetværkene v/ Anne Larson, DPU

Hvordan kan erfaringerne bruges i de fremtidige VEU-centre? v/ Kirsten Overgaard Bach, Undervisningsministeriet

Dialog-kommentar med LO og DI på scenen. Hvordan kan erfaringerne bruges i de fremtidige VEU-centre og i den individuelle vejledning? Hvor er (u)enighederne? Og mulighederne? v/ Lisa Schmidt, LO og Inge Steen Mikkelsen, DI
Inge Steen Mikkelsen præsentation
Lisa Schmidt præsentation

Hvordan kan erfaringer med opsøgende aktiviteter overfor små og mellemstore virksomheder bruges i forhold til kompetence- og karriereplanlægning med udgangspunkt i rapporterne v/  Lisbeth Jakobsen, VUS konsulenterne

Fra en erhvervsvejleders hverdag. Om individuel vejledning af virksomhedernes medarbejdere og borgere. v/ formand for erhvervsvejlederne Christa If Jensen, Uddannelsesforbundet

Baggrundsmateriale: Hent rapporterne på NCk's hjemmeside

Send kommentarer til Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Tuborgvej 164  2400 København NV
T: 8888 9515  E: sekretariat@ncfk.dk