Aarhus Universitets segl

Erfaringsopsamling fra tre undervisningsforløb med FVU og AMU i samspil

NCK har indsamlet erfaringerne fra tre undervisningsforløb, der fokuserer på samspil mellem den almene undervisning og den fagrettede undervisning. Erfaringsindsamlingens væsentligste funktion er at kunne fungere som eksempler på, hvordan man kan gøre inden for forskellige fagområder.

NCK har indsamlet erfaringerne fra tre undervisningsforløb, der fokuserer på samspil mellem den almene undervisning og den fagrettede undervisning. Erfaringsindsamlingens væsentligste funktion er at kunne fungere som eksempler på, hvordan man kan gøre inden for forskellige fagområder.

På tværs af de tre forløb kan erfaringerne sammenfattes således:

 • Samspillet mellem FVU og AMU opleves som meget givende både af undervisere og undervisningsdeltagere.
 • Jo mere funktionel FVU-undervisningen er i forhold til AMU-undervisningen og i forhold til deltagernes hverdag og arbejdsliv, jo bedre er udbyttet. At undervisningen er funktionel betyder, at deltagerne kan ’bruge den til noget’. De kan umiddelbart se meningen med at lære det, de skal lære.
 • FVU-undervisningen giver deltagerne en oplevelse af sikkerhed. De mestrer og kan forstå de beregninger, som de arbejder med i deres dagligdag. De får kendskab til ord og begreber, som ellers har været mystifikationer. Denne sikkerhed styrker den personlige udvikling hos deltagere, hvor den skolebaserede viden ligger langt tilbage.
 • FVU-undervisningen bidrager til, at AMU-lærerne kan koncentrere sig om den ’faglige’ side af undervisningen.
 • Den tværsektorielle undervisning kræver en særlig kompetence hos de involverede lærere. De skal vide, hvor fagene kan spille sammen. I de beskrevne forløb opnås denne kompetence gennem det faglige undervisningssamarbejde.
 • AMU-lærerne giver flere eksempler på, at de har fået større indsigt i kursisternes behov for almene kompetencer – et behov der ofte kan være vanskeligt at gennemskue i den almindelige undervisning.
 • FVU lærerene skal kunne læse det faglige materiale med henblik på:
  • Hvilke matematiske forudsætninger der kræves i den faglige undervisning, fx træning i omregning af enheder og beregninger ved hjælp af formler.
  • Hvilke sproglige forudsætninger der kræves i den faglige tilegnelse, fx læsefærdighed og forståelse af fagsprog.
  • Hvordan IT kan indgå konstruktivt i den faglige læring.
  • AVU-læreren skal være i stand til at sammenbinde læringen fra FVU-undervisningen med den faglige undervisning. De skal være i stand til at få de almene kompetencer til at træde tydeligt frem i den faglige undervisning.
  • Når først interessen for den almene undervisning er vakt, giver den muligheder for at arbejde med mere alment dannende stof, fx forskellige teksters forskellige budskaber.

Den mest bemærkelsesværdige erfaring er måske den, at de involverede lærere – på trods af administrative vanskeligheder og på trods af det store ekstraarbejde, som de har måttet lægge i undervisningsforberedelsen – generelt er positive over for det tværfaglige samarbejde. Det er et generelt træk, at man har lært af samarbejdet, og at man ønsker at fortsætte det.

Hvis det tværsektorielle samarbejde skal styrkes, kunne det overvejes at opkvalificere de lærergrupper, som fremover skal indgå i et sådant samarbejde. Opkvalificeringen skulle omfatte indsigt og træning i den funktionelle side af fagsamarbejdet.

Læs erfaringsopsamlingen.

 

Oops, an error occurred! Code: 2022120814160771aabfef