Aarhus Universitets segl

Cooperative Learning

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

VUC Lyngby, VUC Nordsjælland, VUC Frederiksberg og VUC Vestegnen gennemfører et projekt, der videreudvikler, afprøver og effektmåler en pædagogisk metode, "Cooperative Learning" i en dansk virkelighed og mere specifikt i forhold til VUC'ernes nye kursistmålgrupper.

Nationalt Center for Kompetenceudvikling har fået opgaven som evaluator på projektet. I den sammenhæng er NCK ved at indsamle dokumentation om CL-metoden og om dens mulige virkninger. NCK har i den forbindelse indsamlet den (meget begrænsede) viden, som findes internationalt om måling af effekten af uddannelse/undervisning/træning af voksenundervisningslærere.

Formålet med projektet er

  • At medvirke til indfrielsen af Region Hovedstadens ambition om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse
  • At arbejde på en målbar forøgelse af gennemførelsesprocenten i forhold til tidligere
  • At udforske og udvikle en VUC pædagogik, der omfatter de ’unge voksne’
  • At lærerne skaber en klasserumskultur, der giver kursisterne sociale færdigheder, øger deres kommunikative evner og højner deres faglige niveau
  • At lærerne får redskaber og metoder til at tilrettelægge en undervisning, der får flere kursister til at deltage og føle sig inkluderet i klassen
  • At lærerne får øget bevidsthed om pædagogiske strukturer i undervisningsrummet