Aarhus Universitets segl

Anerkendelse af realkompetencer

Undersøgelsen "Anerkendelse af realkompetencer" beskriver og analyserer udbredelse, barrierer og gældende praksis for anerkendelse af realkompetencer i Danmark. Den giver et bredt billede af en mangfoldig praksis. Den identificerer samtidig en række barrierer i det nuværende arbejde.

Siden 2007 har det været muligt at få anerkendt, det man tidligere har lært uden for det formelle uddannelsessystem. Det kan ske ved en realkompetencevurdering. Vurderingerne bliver foretaget rundt om i landet på de uddannelsesinstitutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelse. Hvis man får anerkendt sine kompetencer får man enten realkompetencebeviser eller andre adgangsbeviser, der er gyldige over hele landet.

Realkompetencevurderinger foregår varieret og med svingende kvalitet
Undersøgelsen konkluderer, at realkompetencevurdering forgår med varieret omfang, forskellig praksis og med svingende kvalitet fra institution til institution og fra uddannelsesområde til uddannelsesområde.

Der er også stor forskel i udbredelsen inden for forskellige brancheområder. Udbredelsen er påvirket af erhvervs- og professionsmæssige traditioner og udvikling. Navnlig hvor krav om øgede formelle kompetencer er udtalt, bliver realkompetencevurderinger interessante – fra ufaglært til faglært, eller fra selvlært til formel uddannet.

Undersøgelsen viser også at motivationen for en realkompetencevurdering er forbundet med ønsket om tilknytning til arbejdsmarkedet, og den voksende ledighed har øget interessen for anerkendelse af realkompetencer. Endelig spiller virksomhedernes arbejde med og holdninger til kompetenceudvikling en væsentlig rolle i udbredelsen af realkompetencevurderinger.

På de institutioner, hvor der foretages realkompetencevurderinger af et vist omfang, foregår det på trods af en lang række barrierer:

    * Aktiviteten er ikke rentabel for uddannelsesinstitutionerne
    * Befolkningens kendskab er yderst begrænset
    * Usikkerhed i opgaveløsningen 
    * Manglende viden og kompetencer hos medarbejderne
    * Manglende ressourcer til udvikling og kvalitetssikring af opgaven
    * De efterfølgende individuelle uddannelsesplaner er svære at tilrettelægge
    * Holdningsmæssig modstand blandt medarbejderne i uddannelsesinstitutionerne

Læs rapporten "Anerkendelse af realkompetencer"

Læs også rapportens bilag

Yderligere oplysninger
Ulla Nistrup, konsulent i Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger - NVR, VIA University College, Rudolfgårdsvej 1, 8260 Viby, mobil: 87 55 18 55, uni@viauc.dk

Oops, an error occurred! Code: 202212081324380c1b6793