Aarhus Universitets segl

Banebrydende undersøgelse om effektanalyser af VEU-indsatsen i Danmark

Når Birte og Ole bliver sendt på efteruddannelse, kan det så måles på virksomhedens bundlinie? Det forsøger en ny undersøgelse at afdække. Undersøgelsens scope blev præsenteret i midten af september. Resultaterne forventes offentliggjort i december.

Hvad får virksomhederne ud af den offentligt medfinansierede efteruddannelse i Danmark? Det bliver nu undersøgt af NCK. I foråret gennemførte Lars Skipper, AKF, en undersøgelse af VEU-indsatsen på individ- og samfundsniveau for NCK. Nu er turen kommet til at finde ud af, hvad virksomhederne får ud af VEU-indsatsen. 
  "Vi analyserer effekten af voksen- efteruddannelse målt på virksomheders omsætning, overskud og personaleudvikling," fortalte Lars Skipper og fortsatte: "Når kursisterne kommer tilbage til virksomheden efter at have været på efteruddannelse, vil vi gerne kunne se om de er mere produktive, og om virksomheden dermed genererer en større omsætning? Får virksomheden et større overskud? Når vi har sendt vores medarbejdere af sted, evner vi så at fastholde dem?"

Exceptionelt gode data i Danmark
  "Vi har samlet al offentlig kursusaktivitet  fra 1995 til 2006 i et kursusregister, så vi har nu data på, hvad alle danskere fra 18 til 65 år foretaget sig af kursusaktivitet. Dette kursusregister har vi koblet på registre, der indeholder en række oplysninger om for eksempel lønindkomst, hvor længe, de har været på den nuværende arbejdsplads, og hvilken uddannelse, de har fra det ordinære uddannelsessystem, og anden kursusaktivitet i VEU systemet," sagde Lars Skipper, der også fortalte, at der i alt er 3,6 millioner danskere i deres register. 
  "Vi kan nu få at vide, hvem der arbejder på en given virksomhed, hvornår og hvad de har rapporteret ind af overskud, anlægsinvesteringer, hvilken medarbejdersammensætning har virksomheden, hvad laver virksomheden? Vi kan nu se, hvordan de VEU deltagende virksomheder ser ud i forhold til sammenlignelige virksomheder, der ikke benytter VEU? Når vi har de to grupper, kan vi trække de tal fra hinanden og så har vi noget, som vi kan kalde en effekt. Og så kan vi i sidste ende svare på, hvad VEU aktiviteten betyder for virksomhedens omsætning, overskud og personaleudvikling."

Privat VEU-aktivitet er underbelyst
  "Vi har desværre ikke samme store datasæt inden for den privatfinansierede VEU-aktivitet af mere eller mindre uformel art, der sker hele tiden. Der er lavet undersøgelser, men svarprocenten var simpelthen for lav eller også var oplysningerne for upræcise," sagde Lars Skipper 
Se Lars Skippers præsentation

"Hard core" vurderinger side om side med "soft core"
Morten Lassen, CARMA, hilste projektet velkommen og mente, at det var på tide med kvantitative effektanalyser i Danmark. 
  "Vi har brug for "hard core"-vurderinger af VEU," men understregede Morten Lassen i sin kommentar: "Det skal være side om side med kvalitative "soft core"-vurderinger. Det er helt afgørende, at vi kommer rundt om emnet, og at effekter af VEU beror på en konkret vurdering af de ressourcer vi kaster efter en VEU indsats." Se Morten Lassens præsentation
"Analysen af effekter på virksomhedsniveauet har været længe ventet. Uden en kvalitativ effektanalyse er det ikke muligt at lave en costbenefit analyse," sagde Claus Frederiksen Houmann, Kontorchef, Analyse & Overvågning, AMS. Claus Frederiksen Houmann sagde også, at det er afgørende, at analysen sondrer mellem effekter af forskellige VEU-typer - almen, erhvervsrettet og videregående VEU. Og at undersøgelsen ser på, om effekten varierer afhængig af medarbejderne uddannelsesniveau. Se Claus Frederiksen Houmanns indlæg

Rapporten "Effektanalyser af voksen- efteruddannelse på individ- og samfundsniveau" bliver offentliggjort i oktober

Rapporten "Effektannalyser af voksen- efteruddannelse på virksomhedsniveau" bliver offentliggjort i december

Oops, an error occurred! Code: 20221208143306a5ba864e