Aarhus Universitets segl

Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder

I oktober 2009 kom den foreløbige evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk, der er et bidrag til NCKs opgave 2.2: At foretage en samlet evaluering af voksenvejledningsnetværkene. Videncenter for Uddannelses- ogErhvervsvejledning udfører denne opgave. Evalueringen suppleres af to delundersøgelser foretaget af DPU.

Hermed præsenterer NCK ved Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (VUE) den foreløbige evaluering af voksenvejledningsnetværkene.

Rapporten er udarbejdet af Carla Tønder Jessing, Randi Skovhus, Karen Hannah og Håkon Grunnet,
Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (VUE).

Den foreløbige evaluering viser overordnet, at voksenvejledningsnetværkene i et væsentligt omfang har udviklet virksomme strategier i relation til opsøgning af og kontakt med små og mellemstore virksomheder, herunder systematiserede kontaktformer. Endvidere viser de foreløbige resultater, at netværkene på forskellig vis har udviklet aktiviteter, der synliggør kompetenceudviklings- og uddannelsesmuligheder for virksomheder og ansatte, der ikke har tradition for at arbejde med uddannelsesplaner for medarbejdere eller for at deltage i uddannelse. Endeligt viser evalueringen, at netværkene har udviklet nye og forpligtende samarbejdsformer på tværs af de implicerede kerneinstitutioner, både på styregruppeniveau og på konsulentniveau, samarbejdsformer der medvirker til en samordnet opsøgende indsats og samordning af ydelserne i relation til virksomhedernes behov. Der er dog fortsat behov for udvikling af strategier og metoder til fremme af etablering af  uddannelsesambassadørordninger, af virksomhedsnetværk og vejledningsfora, samt af den borgervendte/
individrettede uddannelsesvejledning.

Netværkenes arbejde med udvikling af behovsorienteret opsøgende rådgivning på tværs af netværkenes kerneinstitutioner og bestræbelserne på at etablere én indgang for virksomheder til uddannelser medvirker til en større gennemsigtighed i uddannelsesmuligheder og -udbud for virksomheder. Dette gælder i særlig grad de netværk, hvor der er et tæt og systematiseret samarbejde mellem et overskueligt antal institutioner. Der er fortsat behov for at fremme dialogen og samarbejdet med 'andre deltagende institutioner' for at virkeliggøre netværkenes målsætninger om fælles strategi og initiativer sammen med regionale og lokale aktører, organisationer og institutioner. Voksenvejledningsnetværkenes anden hovedopgave, vejledning af borgere eller enkeltindivider, har vist sig at være en kompleks opgave, som de valgte strategier og aktiviteter i netværkene kun delvist har kunnet imødekomme.

Læs hele konklusionen og hele rapporten

Oops, an error occurred! Code: 2022120814585596ed4ebe