Aarhus Universitets segl

Cooperative Learning begejstrer – men den dokumenterede effekt af metoden er ikke entydig.

Nationalt Center for Kompetenceudvikling har evalueret undervisningsmetoden Cooperative Learning i voksenundervisningen og dokumenteret positive effekter på oplevelsen af samarbejde og på lærere og kursisters engagement - men har ikke kunnet påvise systematiske positive effekter af metoden på kursisters frafald, fravær og karakterer.

Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) på DPU, Aarhus Universitet har netop offentliggjort resultaterne af deres evaluering af projektet Det samarbejdende klasserum. Et projekt, der er blevet gennemført af VUC Lyngby, VUC Nordsjælland, VUC Vestegnen og VUF. Region Hovedstaden har bevilget midler til gennemførelse og evaluering af projektet.

Projektet har afprøvet og videreudviklet den pædagogiske metode, Cooperative Learning (CL) i en dansk virkelighed og mere specifikt i forhold til VUC'ernes nye kursistgrupper med det overordnede mål at øge gennemførslen markant og målbart ved at anvende og udvikle en VUC-pædagogik, der omfatter de 'unge voksne'. 

Centerleder ved NCK, Bjarne Wahlgren, der har ledet evalueringen, siger om resultaterne:

"I et internationalt perspektiv er undersøgelsen banebrydende, fordi det i modsætning til flere internationale undersøgelser ikke har været muligt at dokumentere en positiv virkning af CL på de tre afgørende parametre: frafald, fravær og karakterer. I en dansk sammenhæng er resultaterne også overraskende, fordi mange danskere er meget begejstrede for metoden, og mener den kan løse en lang række problemer. Denne undersøgelse påviser at CL ikke uden videre er svaret på alle problemerne."
Alligevel er projektet og rapporten et vigtigt skridt i videreudviklingen af en egentlig pædagogik for 'unge voksne'. Bjarne Wahlgren siger:

"Hvis ambitionen om, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, skal indfries, er udviklingen af en effektiv pædagogik for 'unge voksne', en VUC-pædagogik, en af de vigtige knapper vi kan dreje på."
"Derfor er jeg også glad for, at NCK kan fremlægge et materiale til belysning af såvel lærerkvalificering som effekten på kursisterne i forbindelse med anvendelse af CL-metoden. Det er mit håb, at de mange konkrete og praksisnære oplysninger sammen med de omfattende kvantitative data kan bidrage til en kvalificeret videreudvikling af en VUC-pædagogik, der på en konstruktiv måde inddrager elementer fra CL-metoden."

Bjarne Wahlgren understreger, at der med undersøgelsen ikke er fældet endelig dom over CL i en dansk VUC-sammenhæng og derfor giver evalueringsrapporten også en række anbefalinger til det videre arbejde med udviklingen af CL i VUC-sammenhænge.

 

Læs rapporten 

Der kan læses mere om projektet på www.ncfk.dk/CL

Yderligere oplysninger om projektet og resultaterne af evalueringen fås ved henvendelse til: Centerleder Bjarne Wahlgren, tlf, 8888 9441, mail wahlgren@dpu.dk

Oops, an error occurred! Code: 2022120814181161291a2a