Aarhus Universitets segl
Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Der mangler viden om patientuddannelses indflydelse på det levede hverdagsliv

Nyt projekt peger foreløbig på, at blandt andet evnen til selv-monitorering og til at tage kontrol over sygdommen er vigtige kompetencer i kronisk syges hverdagsliv.

I det danske sundhedsvæsen er der et ønske om, at den stigende gruppe af mennesker der har en langvarig lidelse, tager ansvar og lærer at håndtere deres sygdom så selvstændigt som mulig. En tilgang er at organisere patientuddannelse, der er en tilsigtet og nonformel læringsform med det formål at øge patienters egenomsorg og at udvikle kompetence til at leve med sygdommen i hverdagen. Dette forventes både at reducere udgifterne til mennesker med langvarige sygdomme og at øge den enkeltes livskvalitet.

I en søgning af og resultater fra empirisk forskningsbaseret viden om patientuddannelses indflydelse på menneskers hverdagsliv, har det ikke været muligt at finde undersøgelser, der viser hvordan og hvorfor patientuddannelse har en effekt i hverdagslivet. Det ser dog ud til at tilegnelse af viden om sygdomslære og behandling dels kommer gennem tilsigtet nonformel læring fra sundhedspersonale og dels gennem informel læring fra internettet og lærebøger. Det ser ud til at læring af kompetence til at leve med en sygdom i hverdagslivet udvikles mere tilfældigt gennem hverdagens handlinger, men også i en vis udstrækning gennem tilsigtede eksperimenter i hverdagen. Det ser ud til at følgende kompetencer er vigtige i hverdagslivet med en langvarig lidelse:

  • selv-monitorering
  • kende personlige grænser
  • at tage kontrol over sygdommen
  • at kunne tage sundhedsrelaterede beslutninger og løse sundhedsrelaterede problemer
  • at leve et organiseret og planlagt liv
  • samarbejde med familie, venner og sundhedsprofessionelle

Ph.d.-studerende Lisbeth Hybholt redegør for resultaterne i paperet ‘Educating adults to live with a chronic disease in their everyday life - a state of the art’, som blev fremlagt på 'The Fourth Conference on Adult Learning’ den 12. april 2011.

Læs Lisbeth Hybholts paper (pdf).

Oops, an error occurred! Code: 20231130095806f1b46796