Aarhus Universitets segl

Det samarbejdende klasserum

Kan Cooperative Learning - en undervisningsform hvor lærerens tid ved tavlen mindskes og hvor de lærende samarbejder om stoffet – maksimere de lærendes faglige og interpersonelle udbytte og øge deres motivation for læring?

I dansk sammenhæng er Coorporative Learning (CL) forholdsvis ny og uprøvet, men i USA er metoden gennemprøvet og dokumenteret. Der eksisterer en forskningsmængde på over 900 studier, som undersøger effektiviteten af CL især på grundskoleniveau. NCK har nu udarbejdet en ny forskningsoversigt over den viden, som findes internationalt om effekten af CL i voksenundervisningssammenhænge.

Forskningsoversigten indgår som en del af projektet "Det samarbejdende klasserum". Projektet afprøver og videreudvikler den pædagogiske metode CL i en dansk virkelighed og mere specifikt i forhold til VUC'ernes nye kursistgrupper: de unge voksne. Det gennemføres af VUC Lyngby, VUC Nordsjælland, VUF Frederiksberg og VUC Vestegnen med finansiel støtte fra Region Hovedstaden.
 
Denne forskningsoversigt viser en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte. En meta-analyse over 168 amerikanske undersøgelser hovedsageligt foretaget på universitetsniveau viser en positiv effekt ved samarbejdende læringsformer overfor en individualistisk og konkurrenceminded undervisningstilgang. Og 17 ud af de 22 undersøgelser analyseret i denne oversigt viser tilsvarende et positivt udbytte. Men samtidigt er det væsentligt at gøre opmærksom på, at der også er studier, som viser det modsatte (5 ud af de 22 undersøgelser). Disse studier gør opmærksom på, at der er mange andre parametre, som spiller ind på, om det fungerer for den enkelte at arbejde sammen med andre eller ej. Fx i hvilken udstrækning den lærende værdsætter det at lære, mere end den sociale interaktion, og hvorvidt den lærende ønsker, at andre skal dominere undervisningens faglige diskussioner.

Ser vi på forholdet mellem CL og udviklingen af den interpersonelle dimension og motivationen for at lære viser majoriteten af studierne, at CL har en positiv påvirkning. Kun et enkelt studie modbeviser dette (Wood, 1992). Dette faktum genlyder fra grundskoleforskningen og kan i en VUC kontekst vise sig at få positiv betydning for fastholdelsesprocenten hos kursisterne.

Endelig er der ikke målt nogen positiv sammenhæng mellem de lærendes præstationer og deres præferencer for det at samarbejde om læring, når de undervises ud fra CL's principper. Dette modsvarer de mange resultater inden for grundskoleområdet.

Oversigten viser, at der er forskningsmæssigt belæg for, at CL som undervisningsmetode har en overvejende positiv effekt inden for voksenundervisningsområdet både på de voksne lærendes faglige præstationer og deres interpersonelle kompetencer. Men det skal også nævnes, at eftersom størstedelen af de her gennemgåede studier beskæftiger sig med det videregående uddannelsesniveau bør forsknings- og evalueringspraksis også rette blikket mod efter- og videreuddannelsesområdet i forhold til effekten af samarbejdende læring.

Læs Forskningsoversigt – Cooperative Learning set i et voksenundervisningsperspektiv i sin fulde længde, hvor man også kan læse om VUC projektet "Det samarbejdende klasserum".

Download rapporten i pdf:
Forskningsoversigt - Effekterne af Coorporate Learning set i et voksenundervisningsperspektiv (pdf)
Bilag til forskningsoversigt Coorporate Learning (pdf) 

Yderligere informationer
Lea Lund Larsen, Videnskabelig assistent
Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Tuborgvej 164, 2400 København NV,
Kontor: Bygning B, lok. 354
Telefon:   8888 9592 Email: llla@dpu.dk

Oops, an error occurred! Code: 202212081511403b2fad54