Aarhus Universitets segl

Forskere fra NCK fremlagde aktuel forskning om voksenuddannelse på pædagogisk kongres

Kongressen The 41st Nordic Educational Research Association (NERA) blev afholdt i Island den 7.-9. marts 2013 under temaet "Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education". NCK var repræsenteret med fem oplæg og et symposium.

Kongressen The 41st Nordic Educational Research Association (NERA) blev afholdt i Island den 7.-9. marts 2013. Den var organiseret af School of Education, University of Iceland. Kongressens tema var Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education. I netværk 1, som NCK primært er tilknyttet, var fokus på emnet voksnes læring bredt set. Således dækkede oplæggene emner som teacher training, arbejdspladslæring, læring i hverdagen, professionelles identitetsskabelse, vejledning af voksne og forskellige vinkler på erhvervsuddannelse. 

Bjarne Wahlgren fremlagde sammen med Vibe Aarkrog en del af projektet Fra ufaglært til faglært. Oplægget Transfer of assessment of prior learning into course planning handlede om udfordringer i realkompetencevurderinger. Der blev lagt op til en diskussion af konklusionen, som er at jo bedre de studerendes evne er til at formulere sig, det vil sige forklare hvad de gør, jo mere merit opnår de. Læs paperet.

Kristina Mariager- Anderson holdt oplægget Guidance strategies of the adult education and continuing training centres in Denmark. Oplægget var baseret på rapporten VEU centrenes vejledningsstrategier, der er en erfaringsopsamling fra de tretten VEU-centre i Danmark. Det konkluderedes, at grundlaget for etablering af efter- og videreuddannelsesforløb er den gode relation mellem vejledningsinstanser og virksomheder. Læs rapporten.

Lisbeth Hybholt fremlagde foreløbige resultater fra hendes ph.d. projekt, der handler om patientuddannelse rettet mod voksne med depression. I oplægget Patient education in everyday life var der fokus på samspillet mellem at deltage i patientuddannelse og forandringer i hverdagen. Konklusionerne peger i retning af, at det, at lære at passe på sig selv i hverdagen, kan skabe nye konflikter og dobbeltheder. Dette en læringsproces, der indebærer at deltagerne forandrer deres selvforståelse set i relation til deres livsførelse. Læs paperet.

Maria Marquard afholdte sammen med Pirjo Lahdenper og Shahamak Rezaei symposiet Super-diversity – opportunities & challenges for communication and learning processes in heterogeneous contexts. Formålet med symposiet var at formidle erfaringer og ny forskningsbaseret viden inden for det voksenpædagogiske område. 

Søren Ehlers holdt to oplæg sammen med Jakob Wandall. Oplægget A study of implementation environments: Universities as providers of lifelong learning at the master level handlede om de danske universiteters vanskeligheder med at implementere lovgivningen vedrørende Videreuddannelsessystemet for voksne, som Folketinget vedtog i 2000. Det teoretiske udgangspunkt for den undersøgelse, der blev præsenteret, er hentet fra political science, tilgangen er både komparativ og historisk og datamaterialet udgøres af de administrative principper og policy instruments, som regeringen og universiteterne har anvendt siden 2001. Læs paperet
Oplægget Nordic values, culture, and development of academic skills according to international large scale-assessment (ILSA) tog udgangspunkt i et paper af samme navn. Paperet handler om sammenhængen mellem værdier i de nordiske lande og værdiernes årsagssammenhæng med økonomisk vækst og uddannelsesmæssigt outcome, målt ved ILSA. Der lægges op til at den nye PIAAC undersøgelse (Programme for International Assessment of Adult Competencies) skal medvirke til at bringe afklaring om spørgsmål om udvikling af færdigheder fra ungdoms til voksenliv. Oplægget stillede spørgsmål ved om det, når de nordisk lande klarer sig meget bedre i (S)IALS ((Second) International Adult literacy Study, gennemført 1994 og 1996)) end i PISA er på grund af voksenuddannelse? Læs paperet

Læs mere om konferencen og download abstracts

Oops, an error occurred! Code: 20221208142639ec42ad0a