Aarhus Universitets segl

Job og kompetencer i Øresundsregionen

Hvilke fremtidige kompetencebehov har virksomhederne inden for forskellige brancher i Øresundsregionen? Hvordan er kompetence-efterspørgslen og kompetence-balancen i 2016? Disse spørgsmål arbejdes der med i projektet Job og kompetencer i Øresundsregionen. Som en del af arbejdet gennemføres seks analyser af kompetencebehovet inden for enkelte brancher. Første analyse gennemføres inden for sundhedssektoren.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem centrale erhvervs- og beskæftigelsespolitiske aktører på begge sider af Øresund. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland er "lead partner". Projektet gennemføres med støtte fra Den Europæiske Regionale udviklingsfond. 

Bare vi taler om det samme!
Projektet har netop udsendt en rapport, Bare vi taler om det samme! – om brug af kompetencer, kvalifikationer og uddannelse. I rapporten kan man læse, at den skal "bidrage til, at alle relevante aktører på¨tværs af Øresund får et grundlag for at have fælles begreber og for at blive enige om, hvad analyser og andre aktiviteter i feltet kvalifikationer, kompetencer og uddannelse handler om." Det handler om, at aktørerne i projektet Job og Kompetencer i Øresundsregionen får en fælles reference for deres dialoger og for deres løsning af de opgaver, som de varetager.

En fælles forståelse af kvalifikationer, kompetencer og uddannelse
På baggrund af de interview, der på nuværende tidspunkt er blevet gennemført, er der allerede afdækket en fælles forståelse på tværs af Øresund og uafhængigt af typen af aktører, når det drejer sig om begreberne: Kvalifikationer, kompetencer og uddannelse.
Kvalifikationer forbindes med noget formelt, f.eks. et uddannelsesbevis.
Kompetencer forbindes med anvendelse af, hvad mennesker ved og kan, og er altså relateret til praksis.
Uddannelse forstås enten som den proces, hvor man tilegner sig viden og færdigheder, som senere kan komme til udtryk som kompetencer – eller som uddannelseskategorier, som relativt statiske størrelser, der eksempelvis kan svare til statiske kategorier.

Find vej med navigationskortet
Rapporten indeholder også et navigationskort for kompetencer. Når kortet kaldes et navigationskort, er det fordi, forskellige faser i et projekt eller andre aktiviteter kan bevæge sig igennem forskellige af kortets felter.
Navigationskortet har to dimensioner. Den ene dimension går på, om der er tale om henholdsvis registrering af kompetencer, kompetencebehov eller kompetenceudvikling. Den anden dimension går på, hvilket niveau der er tale om: individ, social gruppe, virksomhed, branche/klynge/platform eller et aggregeret niveau som eksempelvis en region eller et land.
Navigationskortet kan for eksempel bidrage til en forventningsafstemning og mere præcise dialoger samt skabe fælles forståelse for, hvad der sættes i gang i rammen af Job og kompetencer Øresundsregionen.

Kilde: Bare vi taler om det samme! – om brug af kompetencer, kvalifikationer og uddannelse (Udgivet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland september 2009)

Oops, an error occurred! Code: 20221208142840aec60b01