Aarhus Universitets segl

Konkurrence Fra best practice til innovative practice

Deltag i case-konkurrence og bliv anerkendt for innovativ praksis indenfor voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010

Den økonomiske krise og den øgede globale konkurrence skaber de kommende år mange nye udfordringer, der gør det nødvendigt at finde nye veje til voksnes læring og kompetenceudvikling. Spørgsmålet er, hvordan vi fremmer nytænkning og udvikling til gavn for individet, virksomheder og samfund.

Formålet med case-konkurrencen er at synliggøre innovative ideer, praksis og erfaringer fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner og tredje sektor for at inspirere og dele viden om, hvordan voksnes personlige, arbejdsmæssige og samfundsmæssige kompetencer kan udvikles bedst i et samspil mellem uddannelse, arbejde og kultur.

Innovation kan for eksempel omfatte:

 • Nytænkning ift. systemer og strukturer fx i forhold til brugen af det offentlige uddannelsessystem, ændrede økonomiske incitamentsstrukturer,
  intern organisering af læringsaktiviteter mv.
 • Brugerdreven innovation af læringsprocesser og – indhold så det er bedre match og motivation af de lærende
 • Grænseoverskridende nye partnerskaber/samarbejder fx på tværs af landegrænser, sektorer eller med nye typer af aktører, der ikke traditionelt
  har været en del af voksenlæringsområdet.
 • Nye læringsformer, -arenaer og -teknologier fx brug af nye sociale medier, action learning, blended learning på nye måder, læring via
  partnering, brug af netværk, mv.
 • Udvikling af innovative kompetencer fx kompleksitetshåndtering, kreativitet og processtyring
 • Nye typer kompetencer fx nye typer af monofaglighed eller tværfaglighed, nye fokusområder ift. personlige/sociale kompetencer fx energi mestring

Der kan være tale om såvel grundlæggende nybrud som innovationer, hvor eksisterende elementer kombineres på nye måder.

Konkurrencen er inddelt i følgende kategorier:

Kategori 1: Cases, hvor innovativ praksis er forankret og har synlige resultater
Kategori 2: Cases, der beskriver ny innovativ praksis, men kun kan dokumentere få resultater
Kategori 3: Cases, der beskriver idéer til innovation af systemer og strukturer

Det er åbent for alle typer af arbejdspladser, institutioner, organisationer og enkeltpersoner at deltage.

Casebeskrivelse

1. En skriftlig beskrivelse (obligatorisk) der:

 • Identificerer og beskriver involverede aktører og organisationer
 • Beskriver aktiviteter, indhold og evt. resultater (kun for kategori 1 og 2)
 • Redegør for succeskriterier og ønskede resultater
 • Beskriver lærings- og refleksionspunkter (kun for kategori 1 og 2)
 • Synliggør det særligt innovative i casen

2. Herudover der det muligt at supplere med bilag, præsentation gennem andre medier fx web, film etc.

Casebeskrivelser vurderes af en uvildig dommerkomite bestående af: Marianne Zerlang, kontorchef Danica Pension, Noemi Katznelson Lektor, ph.d.og leder af Center for Ungdomsforskning, DPU Århus universitet, Ove Kaj Pedersen, Prof. Copenhagen Business School CBS, Lars R. Petersen Direktør Center for Socialøkonomi, Michael Hauge Sørensen, International salgsdirektør ECCO, Thora Petersen, direktør HK Stat, Niels Henning Holm Jørgensen, Dansk Industri.


Kriterierne for vurdering er:

 • at casen handler specifikt om innovation i forhold til arbejdet med voksnes læring og kompetenceudvikling,
 • at der er tale om nye fleksible samarbejder på tværs af eksisterende organisatoriske skillelinjer
 • at casen udfordrer eksisterende praksis
 • at der i et vist omfang er opnået dokumenterbare resultater og effekt (kategori 1 og 2),
 • at der er beskrevet en proces, hvormed resultaterne er opnået (kategori 1 og 2),
 • at casen er interessant for andre nationalt og internationalt (overførbarhed) og kan forankres i en bredere kontekst

Kåring
Den bedste case beskrivelse i hver kategori kåres på en konference under overskriften "Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis" d.6.-7.december 2010 i Odense.


Konferencen gennemføres i samarbejde med NCK, Nationalt center for kompetenceudvikling, UVM, Undervisningsministeriet, NVL, Nordisk netværk for voksnes læring og EVA, Dansk evalueringsinstitut.

Formidling
Der udarbejdes et webkatalog, hvor alle indkomne casebeskrivelser indgår. Webkataloget formidles i Danmark og Norden. De bedste cases vil indgå på en afsluttende nordisk konference om kompetenceudvikling i samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdsliv, der gennemføres af NVL.


Praktisk information
Konkurrencen blev lanceret på Nordisk ministerråds konference om motivation d.3.-4.juni 2010 i København.
Deadline for indsendelse af cases er d.1.oktober 2010.

Casebeskrivelser sendes til:
Maria Marquard, NCK/NVL
Tuborgvej 164, 2400 Kbh. N.V.
e.mail. marq@dpu.dk

Bag konkurrencen står NVL – Nordisk netværk for voksnes læring i samarbejde og NCK – Nationalt center for Kompetenceudvikling

Oops, an error occurred! Code: 20221208130604bfc2c5d5