Aarhus Universitets segl
Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Nordisk konference om sammenhængen mellem teori og praksis

The Fifth Nordic Conference on Adult Learning blev afholdt i Island den 5.-6. marts 2013. Det meget aktuelle og relevante tema for konferencen var sammenhæng mellem teori og praksis og samspillet mellem forskere og praktikere.

The Fifth Nordic Conference on Adult Learning blev afholdt i Island den 5.-6. marts 2013. Islands Universitet var vært for konferencen, som var godt tilrettelagt og ledet af Hrobjartur Arnason, School of Education. Det meget aktuelle og relevante tema for konferencen var sammenhæng mellem teori og praksis og samspillet mellem forskere og praktikere.

Bjarne Wahlgren fra NCK var inviteret til at opsummere konferencen og diskutere resultaterne i en fishbowl session.  Det generelle indtryk var, at der er interesse for at fastholde en sammenhæng mellem forskning og den praktiske anvendelse. Markeringen var mest markant fra praktikerside. Tydeligst blev dette markeret af Ingibjörk Gudmundsdottir, leder af Education and Training Centre i Island, der i et oplæg under titlen How can research and theory support the practice of adult education, gav en række eksempler på konstruktivt samarbejde (læs om hendes oplæg). Samme vinkling havde et oplæg fra Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) hvor Maria Marquard og Antra Carlsen, præsenterede deres erfaringer med forskningscirkler og fremlagde erfaringer med forskernetværk. NVL har bl.a. til opgave at styrke relationen mellem teori og praksis, initiere mødesteder og formidle resultater.

Fra forskerside blev der peget på barrierer, som vanskeliggør samarbejdet, herunder meriteringskrav. Også mere traditionelt universitære positioner blev fremført, nemlig at forskernes primære opgave er at teoretisere og at stille spørgsmål, frem for at bidrage med praktiske problemløsninger.

I opsummeringen pegede Bjarne Wahlgren på, at der skal skelnes klarere mellem de forskellige relationer: forskning-praksis (research in relation to practical action), forskere-praktikere (researchers in relation to practitioners), teori-praksis/empiri (theory and the relation to practical action and data), teoretisering og kumulativ viden (theorisation and cumulative knowledge), når relationen teori-praksis skal afklares og diskuteres. Han pegede i forlængelse heraf på, at de præsenterede forskningsprojekter helt traditionelt alene omtalte forskningsprocessen (altså teori-praksis/empiri relationen). De forholdt sig ikke til de tre andre relationer, og altså ikke til relationen mellem forskere og praktikere. Præsentationerne fremlagde, hvad forskerne gjorde som forskere; men ikke hvad de gjorde i forhold til praksis i betydningen konsekvenser af forskningen.

Blandt de forskellige forskningsemner, som blev præsenteret var: blended learning in vocational training, problem based learning  for health and safety learning, entrepreneurial education, reflective leadership, higher education and working life, learning in later life, active citizenship, lifelong learning, learning in management, gendered knowledge and consumerism, external evaluation as tool for development, teacher education, job training, distance education (and rural development), general adult education, education for decolonization. 

Læs mere om konferencen og hent abstracts fra konferencens oplæg.

 

Oops, an error occurred! Code: 20230923091235f90ffd61