Aarhus Universitets segl

Nordisk møde om europæiske og nordiske satsninger i forhold til voksnes læring - hvordan kan vi styrke implementeringen af indsatsen?

Nordisk netværk for voksnes læring (NVL) initierede i samarbejde med VOX i Norge, et møde d. 20-21. marts, med det formål at skabe synergi mellem nordiske og europæiske indsatser i forhold til voksnes læring.

NVL initierede i samarbejde med VOX i Norge, et første koordinerende møde mellem NVL’s koordinatorer og deres institutioner, de nationale EU-koordinatorer inden for voksenundervisning og Nordisk Ministerråd. Mødets formål var at skabe synergi mellem nordiske og europæiske indsatser om voksnes læring. 

EU’s Renewed Agenda for Adult Learning har fokus på bl.a. voksne med kort uddannelse, employability, at fremme sammenhængskraft, lighed og aktivt citizenship, kreativitet og innovation samt at styrke og udvikle evidensbaseret viden om voksnes læring. Flere af disse punkter er sammenfaldende med NMR’s indsatsområder og NVL’s opgaver.

Der er i Norden særligt fokus på opkvalificering af kortuddannede voksne, og at uddannelse skal udvikle konkrete færdigheder, der kan omsættes til aktivitet og handling. Innovation, entreprenørskab, kompetenceudvikling af voksenundervisere, nedbringelse af ungdomsledighed og frafald fra uddannelser er ligeledes prioriterede områder.

Der er således en række fælles satsningsområder, og der er en fælles interesse i at styrke bestræbelserne for, at indsatserne implementeres.  Aktuelt vil diskussion, formidling og brug af de kommende PIAAC resultater blive et vigtigt indsatsområde i alle nordiske lande.
Det blev besluttet, at styrke den gensidige information og at mødes igen i januar 2014 i Stockholm. Fra Danmark deltog Jan Reitz (MBU), Bjarne Wahlgren (NCK) og Maria Marquard (NVL/NCK). For yderligere information om mødets indhold kontakt Maria Marquard 

Oops, an error occurred! Code: 20221208130811dabd4a08