Aarhus Universitets segl
Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Ny lærebog om psykiatrisk sygepleje

Linda Kragelund, ph.d. og universitetsadjunkt fra NCK har i samarbejde med Niels Buus, post.doc. skrevet kapitlet "Sygeplejestuderende i psykiatrien: forventninger, oplevelser og læring.

DSR skriver om bogen: PSYKIATRISK SYGEPLEJE inspirerer til nytænkning og til en udvidelse af sygeplejerskers traditionelle rolle i det psykiatriske felt ved bl.a. at fremhæve og eksemplificere, at standardiserede metoder i sygeplejen er et nødvendigt element af en faglig indsats, hvis den unikke sindslidende skal hjælpes optimalt.

Med udgangspunkt i respekten for den enkelte sindslidendes autonomi og potentiale for recovery bidrager en række forfattere med deres specielle viden inden for den psykiatriske praksis.

Bogen er overordnet delt i tre dele. Første del, Grundlaget for praksis, indeholder seks kapitler, der handler om de psykiatriske sygeplejerskers arbejdsvilkår i det psykiatriske felt. Disse kapitler præsenterer og diskuterer en række helt centrale emner relateret til den psykiatriske praksis, som sygeplejestuderende skal fungere i: magt, etik, læring, viden og samarbejde.

De fire kapitler i anden del, Patientperspektivet og klinisk assessment, handler om udforskning af den enkelte sindslidendes personlige perspektiv på sin egen situation og om systematiske vurderinger af den sindslidendes psykiske tilstand.

Tredje del, Specifikke interventioner i særlige situationer, indeholder syv kapitler om indsatsformer i særlige kliniske situationer, bl.a. deeskalering af opkørte situationer, psykisk førstehjælp, psykoedukation, gruppebaserede tilgange, åbne dialoger i netværksarbejde, miljøterapi samt psykosociale interventioner i familier og netværk.

Bogen henvender sig til studerende på sygeplejerskeuddannelsen og til sygeplejersker, der interesserer sig for psykiatrisk sygepleje. Studerende og færdiguddannede fra andre professioner, der beskæftiger sig med sindslidende, kan også have stor gavn af bogen, da den indeholder innovative analyser og præsenterer tværfaglige perspektiver og tilgange af generelle problemstillinger inden for det psykiatriske felt.

Læs mere på www.dsr.dk

 

Oops, an error occurred! Code: 20231130095858e1a6a417