Aarhus Universitets segl

Ny publikation: Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler – eksempler og anbefalinger

NCK har for Kriminalforsorgen kortlagt praksis og på den baggrund opstillet modeller for, hvordan vejledning og kompetenceafklaring af indsatte kan foregå. Kortlægningen og analyserne omfatter også efteruddannelse og kompetenceudvikling af ansatte i institutionerne.

Et overordnet mål i Kriminalforsorgen er, at der skal være mere kompetencegivende uddannelse i fængslerne, der skal være mere kvalitet i undervisningen, og der skal arbejdes mod et mere standardiseret tilbud.

I den forbindelse fik NCK som opgave at beskrive modeller for, hvordan vejledning og kompetenceafklaring af indsatte kan foregå både indenfor det erhvervsfaglige og det almene område. Opgaven var endvidere at beskrive mulige efteruddannelsestiltag for ansatte i institutionerne i forhold til vejledning og kompetenceafklaringen af de indsatte.

NCK har kortlagt praksis og på den baggrund givet anbefalinger til en styrket og systematiseret kompetenceafklarings- og vejledningsindsats og relevante efteruddannelsestiltag for ansatte.

Rapporten anbefaler blandt andet:

  • At vejledningen bør integreres i fængslets praksis og koordineres mellem faggrupper i fængslet med tydelig ansvarsfordeling.
  • At der udvikles procedurer for udslusning af indsatte, som medvirker til deres fastholdelse i uddannelse efter endt afsoning, og at det derfor overvejes, hvordan fængslets vejledere kan samarbejde med andre institutioner.
  • At uddannelses? og erhvervsvejledning i fængsler og arresthuse varetages af personer med vejledningsfaglig viden, kompetencer og kvalifikationer svarende til diplomuddannelse i vejledning, og at der derfor udvikles et kompetenceforløb for det undervisende personale med henblik på styrkelse af den pædagogiske vejledningskompetence.
  • At udvikling af procedurer, rutiner, praksis for uddannelses? og erhvervsvejledning i fængsler og arresthuse understøttes af en central konsulentfunktion med vejledningsfaglige kompetencer og at der etableres netværk for vejlederne på tværs af institutioner.

Rapporten er udarbejdet af Rie Thomsen, Charlotte Mathiassen og Bjarne Wahlgren.

Download rapporten

Oops, an error occurred! Code: 2022120814531343a44199