Aarhus Universitets segl

Resultater på vej fra NCK

NCK har eksisteret i snart halvandet år, og det er nu tid til midtvejsstatus. I det forløbne år, har de forskere, der er tilknyttet NCK, haft travlt med at samle data ind. Nu kan NCK varsle offentliggørelsen af en række resultater og tilhørende aktiviteter inden for det næste halve år.

  • Effektanalyser af VEU-indsatsen i Danmark er i gang. Formålet er at tilvejebringe en systematisk forskningsbaseret viden om effekterne af VEU. Den første rapport om effekter af VEU indsatsen på indvid- og samfundsniveau forventes offentliggjort her i oktober. Den sidste rapport om effekter på virksomhedsniveau forventes offentliggjort i december. Læs artiklen om arbejdet med effektanalyser på virksomhedsniveau.
  • Udvikling af modelforslag til et nationalt kompetencebarometer, der indeholder centrale nøgletal. Læs artiklen om kompetencebarometeret.
  • Evaluering af voksenvejledningsnetværkene. Der kommer to notater medio oktober, som er erfaringsopsamlinger og evalueringer af voksenvejledningsnetværkene til brug for opbygning af de nye VEU-centre. Den 3. december holder NCK en konference og her vil dette være et hovedprogrampunkt.
  • En stor opgave i NCK er læringsformer og motivation. Der er allerede to rapporter om læringsformer og motivation med vægt på, hvordan man motiverer i uddannelse. Den nye og tredje rapport om styrket motivation for deltagelse i AMU aktiviteter, har hovedvægten på motivation til deltagelse i undervisningen. I foråret 2010 følger vi op med en konference om emnet, herunder også om rekruttering - det vil sige motivation til deltagelse i uddannelse. Læs rapporten "Styrket motivation for deltagelse i AMU-aktiviteter - hvad skal der til?"
  • Anerkendelse af realkompetencer er også et meget aktuelt emne. Der kommer en rapport i december 2009, som er sammenfatningen af anvendelsen af realkompetencer. Hvilke problemer bliver rejst i den sammenhæng?
  • Integration af almene og erhvervsrettede uddannelser er en af vores forsknings- og analyseopgaver. Forskningsoversigt over transfer fra uddannelse til arbejde er færdig og kan hentes på hjemmesiden, eller man kan få et hæfte tilsendt. Transfer er et meget centralt emne i pædagogikken og handler om, hvordan man kan overføre det man lærer i en uddannelsessituation til en anvendelsessituation. Forskningsoversigten er baseret på internationale resultater og ligger til grund for den endelige rapport, der forventes færdig i februar 2010. rapporten beskæftiger sig ikke alene med forholdene mellem uddannelse og arbejde, men også mellem uddannelser, fx mellem FVU og AMU, fx mellem de almene uddannelser og de erhvervsrettede uddannelser.
  • Metoder og redskaber til kompetenceudvikling er en stor opgave. Første temahæfte januar 2009 og kan hentes på hjemmesiden. Andet og tredje temahæfte udkommer i dette efterår. De fortæller om konkrete eksempler på, hvordan man laver kompetenceudvikling på forskellige typer af virksomheder.  
  • Integration gennem voksen- og efteruddannelse på nordisk plan. En komparativ undersøgelse, der beskæftiger sig med nordiske strategier for integration og best practice. Rapport foreligger 1. december 2009. Læs mere om projektet
  • Cooporative Learning inden for VUC området. CL er en ny pædagogisk metode, som breder sig. Inden for VUC er der et ønske om at bruge denne model, fordi man ønsker at fastholde unge voksne i de almene uddannelser. Projektet er forankret i Region Hovedstaden og det omfatter både læreruddannelse og måling af, om det lykkes at fastholde de unge, og om de får udviklet kompetencer. Projektet omfatter to forskningsoversigter. Dels en international forskningsoversigt over effekten af voksenlæreruddannelse. Dels en forskningsoversigt over hvad der virker. Hent forskningsoversigten (pdf).
  • Nordisk netværk for voksnes læring. Her er især to emner særligt interessante. Professionalisering af voksenlæreren, hvor der er planlagt et arbejdsseminar den 18.-19.januar 2010 og nordisk konference 1.-2. marts 2010. Formålet er at samle internationale, nordiske og danske erfaringer inden for dette emne.

Yderligere oplysninger
Centerleder Bjarne Wahlgren, tlf. 8888 9441, wahlgren@dpu.dk 

 

 

Oops, an error occurred! Code: 20221208145824a8f3183f