Aarhus Universitets segl
Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Stor aktivitet i efteruddannelse – de der har mest får også mest

Anders Rosdahl, SFI skriver i SFI's jobilæumstidsskrift: Et vigtigt hjørne af SFIs forskning har været at belyse, hvordan virksomhederne agerer, når de skal rekruttere nye medarbejdere, efteruddanne medarbejdere, og når de skal tilpasse organisationen til globaliseringen og den teknologiske udvikling.

Anders Rosdahl skriver om efteruddannelse: "Voksen- og efteruddannelse (VEU) kom første gang for alvor på dagsordenen i SFI i midten af 1970'erne med en større repræsentativ undersøgelse af den voksne befolknings uddannelsesaktivitet. Et af hovedresultaterne, som senere er genfundet i adskillige undersøgelser, er, at uddannelse ophobes: Dem, der har fået mest uddannelse som unge, får også mest voksen- og efteruddannelse. Det er også til en vis grad de samme, der gang på gang deltager i VEU. Tilsvarende repræsentative undersøgelser er gennemført i 1990, 1995 og i 2005. Virksomhedernes brug af VEU til deres medarbejdere er belyst i spørgeskemaundersøgelser i 1990, 1996 og 2005. Desuden er gennemført andre undersøgelser vedrørende VEU på mere specifikke områder.
 
Omkring halvdelen af de beskæftigede deltager i løbet af et år i VEU i forbindelse med arbejdet. Det kan være offentligt udbudt VEU (fx arbejdsmarkedsuddannelser), private kurser og interne kurser på arbejdspladsen. Hvis man medregner al form for VEU (herunder almene kurser og voksenoplysning), bliver andelen større. Formodningen taler for, at der har været en langsigtet stigning i denne andel, men tallene fra de forskellige undersøgelser er vanskelige at sammenligne. De fleste lønmodtagere, der deltager i VEU i forbindelse med arbejdet, har ikke selv ekstraudgifter i denne forbindelse. Det er overvejende virksomhederne og det offentlige, som betaler. Kurserne foregår oftest i arbejdstiden. Deltagerne oplever typisk, at kurserne medvirker til større personlig tilfredshed. For nogle betyder VEU også mere interessante arbejdsopgaver, mens kun få peger på, at VEU umiddelbart har givet dem højere løn.
 
Også de fleste virksomheder vurderer, at de får et udbytte, når deres medarbejdere deltager i kompetenceudvikling. Men der er betydelige forskel på, hvor meget virksomhederne investerer i medarbejdernes VEU. Store virksomheder bruger flere ressourcer, og der bruges flere ressourcer på de højere placerede personalegrupper end på dem med en lavere position i virksomhederne. Vi ser også, at en eksplicit personalepolitik og en ledelsespraksis, som lægger vægt på personlig udvikling, fælles kultur og selvstændigt ansvar til medarbejderne fremmer brugen af VEU."

Læs hele artiklen og se litteraturlisten

Oops, an error occurred! Code: 20231130100037a5bd3042