Aarhus Universitets segl

Teoretisk viden er vigtig i professionsuddannelser, men vanskelig at anvende i praksis

Hvordan kan man skabe en optimal sammenhæng mellem professionsuddannelsens indhold og form og den efterfølgende praksis?

En profession – hvad enten vi taler om en lærer, en pædagog, en sundhedsarbejder, en socialrådgiver eller en administrator – er karakteriseret ved den viden og kompetence som er nødvendig for at kunne udføre professionen. Professionen er karakteriseret ved sin ’knowledge base’. Professionsuddannelser skal bibringe den kommende professionelle denne ’knowledge base’. Det sker i vid udstrækning. Men det er ofte også vist, at kun en del af det, som læres, anvendes, og at den i praksis arbejdende professionelle savner kompetencer, som uddannelsen ikke omfatter. Spørgsmålet er derfor, hvordan man kan skabe en optimal sammenhæng mellem professionsuddannelsens indhold og form og den efterfølgende praksis.

Under overskriften 'How to develop a curriculum for professionals?' belyses dette forhold ud fra et dansk materiale. I artiklen gives eksempler på, hvad der umiddelbart anvendes fra uddannelsen i den efterfølgende professionelles daglige praksis, fx lovstof og problemløsningsteknikker. Der gives eksempler på, hvad den professionelle savner i uddannelsen. Der gives eksempler på, hvilken funktion teoretisk indsigt har, og hvordan den fremmer identitetsdannelsen hos den professionelle. Det konstateres, at dimittenderne anser teoretisk viden for vigtig, man at de samtidig har vanskeligt ved at anvendes denne viden til konkrete analyse i forhold til deres praksis.

I paperet præsenteres også forskellige tiltag som kan sikre en bedre sammenhæng mellem uddannelse og praksis.  

Paperet blev fremlagt på 'The Fourth Conference on Adult Learning' den 13. april 2011.

Læs artiklen her (pdf)

Oops, an error occurred! Code: 2022120815065448ff587f