Aarhus Universitets segl

Voksen- og efteruddannelse styrker integrationen på arbejdsmarkedet

Den første samlede tværnordiske kortlægning er afsluttet og forskerne bag undersøgelsen kan nu præsentere et unikt og aktuelt materiale om indvandreres voksen- og efteruddannelse.

Nationalt Center for Kompetenceudvikling har, i samarbejde med forskere fra nordiske universiteter, kortlagt de nordiske landes anvendelse af voksen- og efteruddannelse med henblik på integration af indvandrere på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen omfatter både forløb i tilknytning til det ordinære voksen- og efteruddannelsessystem og særlige initiativer rettet specifikt mod indvandrere og integration af indvandrere på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen identificerer en række faktorer, der har betydning for uddannelsesforløbenes succes, og konkluderer, at det er vigtigt at:

  • Centrale aktører, såsom myndigheder, virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner, anerkender deres medansvar i integrationsindsatsen, og at de relevante aktører samarbejder om indsatsen. Det gælder både på politisk og strategisk niveau og i forbindelse med konkrete initiativer.
  • Sprogundervisning kombineres med fagundervisning. De to virker gensidigt forstærkende.
  • Projekter tager udgangspunkt i målgruppen. Målgruppen bør altså være identificeret, og der bør være kontakt med målgruppen inden et projekt sættes i gang.
  • Der er et klart mål med projektet. Projekter hvortil der har været koblet en aftale om ansættelse ved gennemførelse af projektforløb, og projekter der har været rettet mod bestemte brancher, har haft succes med at opnå høj gennemførsel og høj ansættelsesfrekvens efterfølgende.
  • Tilbuddene er fleksible. Fleksibiliteten er vigtig både i forhold til niveau, organisering og tilgængelighed. Særligt tilgængeligheden kan blandt andet styrkes ved øget anvendelse af online læring.

Undersøgelsen nævner endvidere, at alle de nordiske lande benytter sig af forskellige former for mentor- og guideordninger. Ordningerne lader til at have god effekt, men er samtidig relativt ressourcekrævende. Det er kendetegnende, at det generelt er vanskeligt at udtale sig om, hvor stor effekt de forskellige indsatser har i forhold til de anvendte ressourcer.

På den baggrund anbefaler undersøgelsen at:

  • Der på nordisk plan arbejdes videre med mere systematiske vurderinger af sammenhængen mellem effekt og ressourcer.
  • Der bliver arbejdet mere med differentiering af undervisningen af voksne indvandrere i forhold til kompetencer, mål og behov.
  • Der bliver arbejdet yderligere med at skabe klare sammenhænge mellem uddannelse og uddannelsens mål med hensyn til at komme videre i uddannelse eller på arbejdsmarkedet.
  • Der bliver fokuseret på anvendelsen af IKT og online-undervisning med henblik på at øge tilgængeligheden
  • Der bliver arbejdet mere systematisk med validering af indvandreres realkompetencer.

Ifølge rapporten bekræfter internationale erfaringer og undersøgelser de erfaringer, som Nationalt Center for Kompetenceudvikling har indsamlet. De viser blandt andet, at de nordiske lande i en international kontekst anvender vurdering og anerkendelse af realkompetencer i vidt omfang, men både internationalt og i de nordiske lande bør arbejdet være mere systematisk.

Ligesom de nordiske erfaringer peger de internationale erfaringer endvidere på, at der kun er meget lidt forskningsbaseret viden om samspillet mellem voksen- og efteruddannelse og integration og effekten heraf.

Fakta om indvandring til de nordiske lande
Sverige har med 16 % af befolkningen flest indvandrere. Norge har 11 % og Danmark indtager en tredjeplads med 9 % af befolkningen, umiddelbart efter ligger Island med 8 % mens indvandrere i Finland kun udgør 2,7 % af befolkningen.  Mens indvandringen i Danmark, Finland, Norge og Sverige primært består af familiesammenførte, er hovedparten af indvandrerne til Island arbejdskraftindvandrere.

Fakta om undersøgelsen
Nationalt Center for Kompetenceudvikling har gennemført undersøgelsen i samarbejde med Islands Universitet, Institut for fremmedsprog, litteratur og lingvistik, Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet, Forskningsenheden voksne i livslang læring, Gøteborgs Universitet, Institutionen for Pædagogik, og Åbo Akademi i Vasa, det pædagogiske fakultet. Forskerne har beskrevet de enkelte landes voksen- og efteruddannelse omfattende i de fem nationale rapporter, der er en del af den store undersøgelse. Undersøgelsen er gennemført for og finansieret af Nordisk Ministerråd.

Hent rapporterne på Nordisk Ministerråds hjemmeside

Yderligere information
Bjarne Wahlgren, T: 8888 9441, E: wahlgren@dpu.dk
Karen Lund, T: 8888 9866, E: karlund@dpu.dk
Tinne Geiger, T: 8888 9594, E: tige@dpu.dk

 

Yderligere informationBjarne Wahlgren, T: 8888 9441, E: wahlgren@dpu.dk Karen Lund, T: 8888 9866, E: karlund@dpu.dkTinne Geiger, T: 8888 9594, E: tige@dpu.dk
Oops, an error occurred! Code: 20221208140315d50c6c9e