Aarhus Universitets segl
Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Voksenpædagogik og innovation

Uddannelse af lærere og voksenlærere følger ikke i tilstrækkelig grad med krav og forandringer på arbejdsmarked og i samfundsliv. Det var en central pointe fra et arbejdsseminar, som NVL afholdt i september 2006. Nu er anbefalingerne til løsningen kommet i ny rapport fra NVL.


Udvikling af "Fremtidens kompetencer i Norden" har længe været et prioriteret indsatsområde for NMR- Nordisk ministerråd, og SVL - Styringsgruppen for voksnes læring. Neden for er gengivet uddrag fra rapporten.

I september 2006 afholdt NVL et nordisk arbejdsseminar om udvikling af voksenlærerens kompetencer og voksenpædagogik i Norden. En central pointe på seminaret var, at uddannelse af lærere og voksenlærere ikke i tilstrækkelig grad følger med krav og forandringer på arbejdsmarked og i samfundsliv.

NVL initierede derfor en arbejdsgruppe om voksenpædagogik, som fik til opgave, at kortlægge "best practice" og erfaringer indenfor nytænkende og innovativ voksenpædagogisk efteruddannelse i Norden. Gruppen skulle afdække krav til den nordiske voksenlærers fremtidige kompetencer, gennemføre studiebesøg og planlægge, gennemføre og evaluere tematiserede, innovative pilotprojekter i form af kurser for nordiske voksenlærere.

Gruppen afsluttede arbejdet med en rapport og anbefalinger til nordiske efteruddannelsestilbud. Ideer og resultater overdrages til nordiske uddannelsesinstitutioner, der kan videreføre aktiviteterne. Kan downloades nederst på denne side.

De vigtigste resultater
Det deltagerne oplevede mest "innovativt" og værdifuldt var, at undervisningen foregik i autentiske, innovative og anderledes læringsmiljøer, og at arbejdsformen var oplevelsesorienteret og erfaringsbaseret til forskel fra "foredrag" og lærerstyrede oplæg. At "mærke" arbejdsformers muligheder og begrænsninger på egen krop gav indsigt og inspiration til selv at bruge lignende arbejdsformer. Mange udtrykker et behov for mere didaktisk teori en fælles didaktisk forståelsesramme, samt kritisk og nuanceret refleksion. En hensigtsmæssig dosering af "det anderledes", stadig med hovedvægt på det oplevelsesorienterede og trænende og med plads til at gøre sig erfaringer med emotionelle reaktioner, kan sammen med refleksion og relatering til egen praksis styrke udbyttet. Det kræver, som deltagerne udtrykker det, erfarne undervisere, der både kan se muligheder og begrænsninger i egen praksis.

Deltagernes fremtidsønsker og NVL arbejdsgruppens anbefalinger er meget samstemmende. De vigtigste anbefalinger er:

 • At udvikle og satse på udvikling af nordiske efteruddannelseskurser
 • At kurserne gennemføres forskellige steder i Norden og at kulturmødet indgår som en del af indholdet
 • At kurserne gennemføres i autentiske, innovative uddannelsesmiljøer!!
 • At arbejdsprocesser giver mulighed for at afprøve og træne innovative arbejdsformer!!
 • At målgruppen er nordisk og tværsektoriel
 • At indholdet er voksenpædagogisk relevant og anvendeligt i egen praksis
 • At anderledes arbejdsformer begrundes, nuanceres og perspektiveres vha. kritisk didaktisk refleksion

De næste skridt
Foreløbig er følgende initiativer ved at blive planlagt. NVL vil i 2009:

 • tage kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner, der kan være interesserede i at udvikle og fortsætte nordiske kursusaktiviteter og initiere et møde.
 • tage kontakt til eksisterende voksenlæreruddannelser i Norden, faglige foreninger og forbund, private og offentlige paraplyorganisationer, samt andre institutioner med særlig interesse for professionalisering af voksenlæreren.
 • invitere alle kontaktede til et arbejdsseminar, hvor behov og muligheder for fortsættelse af nordiske efteruddannelseskurser diskuteres og evt. besluttes
 • etablere en arbejdsgruppe, der skal planlægge og gennemføre en nordisk konference om professionalisering af den nordiske voksenlærer foråret 2010

Læs hele rapporten på NVL's hjemmeside

Oops, an error occurred! Code: 20230923091324d62c1c8b