Aarhus Universitets segl

Voksenuddannelse har øget betydning som arbejdsmarkedspolitisk redskab

Kortlægning af de nordiske landes strategier for livslang læring viser blandt andet, at voksenuddannelse i alle de nordiske lande har en øget betydning som arbejdsmarkedspolitisk instrument og at alle landene ønsker at øge deltagelsen i voksenuddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede.

NCK har foretaget en undersøgelse for Nordisk Ministerråd, som fokuserer på de nordiske landes udvikling og implementering af politiske initiativer på tre hovedområder inden for kompetenceudvikling:

  • samarbejdet mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter
  • samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder
  • indsatser for at styrke voksnes nøglekompetencer

Kortlægningen finder blandt andet, at arbejdsmarkedets parter i alle de nordiske lande er inddraget i såvel politikudformning som implementering og at der er et samarbejde mellem de uddannelses- og de arbejdsmarkedspolitiske myndigheder, hvilket betragtes som udtryk for, at voksenuddannelse i alle landene har stigende betydning som arbejdsmarkedspolitisk redskab.

Der ses i alle de nordiske lande en stigende offentlig regulering og regional koordinering af området. Området har hidtil været præget af en markedstænkning, som i Norge er udbudsstyret og i de øvrige lande efterspørgselsstyret. Forventningen er, at bevægelsen væk fra markedstænkning og i retning af øget offentlig regulering og frivillig koordinering vil kunne forbedre vilkårene for samspil mellem virksomheder og udbydere.

Til trods for at de nationale læreplaner i alle de nordiske lande er vedtaget inden EU's vedtagelse af anbefalinger til nøglekompetencer, så stemmer indholdet i læreplanerne generelt overens med anbefalingerne. De nordiske lande lægger stort set alle vægt på satsninger, der er rettet mod mere grundlæggende færdigheder som læse-, skrive-, regne- og kommunikative færdigheder, kompetencer der betragtes som centrale for at kunne få eller beholde et arbejde.

Oops, an error occurred! Code: 2022120814193783731e5d