Aarhus Universitets segl
Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

VUC bidrager til de uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere unge og kortuddannede

Nye rapporter viser historisk høj aktivitet på landets VUC'er og at centrene bidrager til den sociale mobilitet.

Af "VUC Danmark – Årsrapport 2010" fremgår det, at der i 2010 var en historisk høj aktivitet på landets VUC’er, idet mere end 100.000 personer deltog i undervisning – en stigning på 46 % i forhold til 2007. Kursisterne er blevet yngre og hovedparten af kursisterne (68 %) er under 30 år.

VUC løfter uddannelsesniveauet for de kortuddannede, idet en tredjedel af den samlede aktivitet omfatter almen voksenuddannelse (AVU).

Af rapporten" VUC og 50-procentmålsætningen?" fremgår det, at VUC spiller en vigtig rolle som brobygger til de videregående uddannelser. Omkring en femtedel af dem, der har taget en videregående uddannelse, har modtaget undervisning på VUC. Tilsvarende tager størstedelen af hf-kursisterne en videregående uddannelse. VUC synes at være særlig velegnet til at fremme videreuddannelsesadfærden hos de unge voksne under 30 år. VUC giver således de unge en second chance for videreuddannelse.

VUC har en positiv virkning på den sociale mobilitet, idet de fleste dimittender fra VUC kommer fra en uddannelsesfremmed baggrund.

Rapporterne, der giver en række oplysninger om VUC, kan rekvireres hos konsulent Mette Due, VUC Sekretariatet på mdu@vuc.dk. Alternativt kan de downloades på lederforeningens hjemmeside.

Oops, an error occurred! Code: 20231130095802ca939d80