Aarhus Universitets segl
Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Diversity, Entrepreneurial Empowerment and Challenges related to adult education - How to balance? How to achieve?

I mange voksenlæringsmiljøer udgør tosprogede og to-kulturelle deltagere en stor del af målgruppen. Der kan være en stor ressource i fx deltagernes flersproglighed og i deres kulturelle- og transnationale kompetencer, men samtidig en særlig udfordring i forbindelse med sprog, kulturmøder og fastholdelse. På seminaret diskuteres det, hvordan man konkret kan arbejde med entreprenørskab og empowerment – særligt i relation til voksenuddannelse.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 6. juni 2014,  kl. 09:30 - 15:00

Sted

Roskilde Universitet (RUC)

Nationalt Center for Kompetenceudvikling og Nordisk Netværk for Voksne læring (NVL) arrangerer i samarbejde med VUC Videnscenter, VUC Nordjylland og forskere fra henholdsvis RUC og Professionshøjskolen Metropol et seminar om empowerment, entreprenørskab og voksnes læring.

Dagens key-note oplæg leveres af Benson Honig, som har arbejdet med entreprenørskab, empowerment og kompetenceudvikling både som forsker og i det private erhvervsliv gennem mange år. Han har som højt anerkendt professor blandt andet studeret betydning af human- og social kapital samt transnationale kompetencer. Udover at have studeret entreprenørskab i de vestlige lande, har han i særdeleshed forsket i entreprenørskab og innovation blandt minoriteter, migranter samt oprindelige befolkningsgrupper i moderne samfund. Benson Honig har desuden udviklet uddannelsesinstitutioner med fokus på empowerment og entreprenørskab i Mellemøsten og Afrika. Læs mere om Benson Honig her.

Shahamak Rezaei, Lektor på RUC, relaterer Benson Honigs oplæg til de udfordringer som den Nordiske Velfærdsstatsmodel står overfor og der leveres replikker fra tre personer, der på forskellig vis arbejder med empowerment, entreprenørskab og voksnes læring i Danmark. Der lægges op til en høj grad af deltageraktivitet på seminaret. Seminaret vil foregå på engelsk.

Se program ved at klikke her.

Tilmelding til seminaret skal ske senest d. 4. juni 2014 via NCK’s hjemmeside på dette link.

Deltagelse i seminaret er gratis