Aarhus Universitets segl

Præsentation af NCK's brugergruppe

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

NCK har etableret en brugergruppe, der har til opgave at være katalysator og være vejledende i forhold til NCK's formidling, dialog og erfaringsudveksling med henblik på at sikre, at centrets resultater kommer bredt ud til relevante aktører og brugere indenfor VEU-området.

Brugergruppen har repræsentation af myndigheder, private og offentlige virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner. Den er sammensat, således at væsentlige aktører inden for VEU-området er repræsenteret. 

NCK's sparring med brugergruppen foregår primært gennem debat- og formidlingsseminarerne, der afholdes to gange om året. Formålet med seminarerne er at debattere NCK's aktuelle arbejde og få input til såvel resultater som metoder, samt at erfaringsudveksle med brugergruppen og øvrige deltagere.