Aarhus Universitets segl

Behov for at styrke voksen- og efteruddannelse for nye voksenundervisere i de nordiske lande

En kortlægning af formelle krav til voksenundervisere i de nordiske lander peger på, at der stilles høje fag-faglige og almenpædagogiske krav, men stort set ingen formelle voksenpædagogiske krav, hverken i den almene og erhvervsrettede voksenuddannelse eller inden for folkeoplysningen.

På baggrund af kortlægningens resultater anbefales blandt andet at

 • etablere netværk mellem forskellige nordiske initiativer som arbejder med at udvikle uddannelses- og kursusmuligheder for voksenlærere,
 • udvikle aktiviteter som fremmer gensidig udnyttelse af de enkelte landes styrker,
 • udvikle og implementere grundlæggende uddannelsesmuligheder for nordiske voksenundervisere,
 • udvide og styrke muligheder for videre- og efteruddannelse for voksenundervisere,
 • udvikle tværsektorielle nordiske kurser og uddannelser, der kan fremme professionelle, kulturelle og interkulturelle kompetencer,
 • styrke teori-praksis-sammenhængen i uddannelser og kurser og fremme mulighed for at træne praksis,
 • øge de formelle krav til voksenlæreres viden og kunnen i forhold til voksenpædagogik og -didaktik, og
 • udvikle trænings- og uddannelsesmuligheder særlig målrettet deltidsansatte voksenlærere.

Vanskeligt at sammenholde fagdidaktik og voksenpædagogik

Som opfølgning på kortlægningen gennemfører NVL i samarbejde med nordiske kollegaer og institutioner foreløbig tre nationale seminarer i henholdsvis Sverige, Norge og Danmark med henblik på at initiere en diskussion om behov for professionalisering af voksenlærere i praksisfeltet, og skabe rum for nytænkning og konkrete ideer der kan arbejdes videre med på nordisk niveau.

Diskussionen på det første seminar nåede frem til at:

 • professionel uddannelse giver status og øger kvaliteten,
 • der er behov for professionalisering af voksenlæreren,
 • professionaliseringen skal tage udgangspunkt i voksenlærerens samlede kvalifikation,
 • det er ikke vigtigt hvor denne kvalifikation er opnået,
 • den praktiske kompetence skal indgå i vurderingen (valideringen) af den samlede kvalifikation,
 • der er særlige forhold, der kendetegner undervisning af voksne, og der er en særlig voksenpædagogik,
 • der er særlige forhold, der kendetegner den emneundervisningen (fx i matematik eller inden for SFI), og der er særlige emnedidaktiske (fagdidaktiske) forhold,
 • det er en udfordring at finde former der sammenholder emnepædagogik (fagdidaktik) og voksenpædagogik,
 • der er behov for nordiske kurser, som omfatter emnespædagogik og voksenpædagogik, og
 • der er behov for at mødes igen og fortsætte samtalen om kompetenceudvikling af voksenlærere.

Fakta

Det første af de tre seminarer blev afholdt den 5. maj på Foreningen Nordens folehøjskole "Biskops Arnö". Oplæggene fra seminaret kan downloades her:

Kortlægningen af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for nordiske voksenundervisere er gennemført af NCK og NVL for Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring (SVL) under Nordisk Ministerråd.

Kortlægningen kan hentes på www.ncfk.dk og www.nordvux.net

Oops, an error occurred! Code: 202212081340215f68ae95