Aarhus Universitets segl

Nordisk interesse for udvikling af fælles kurser for voksenlærere

Erfaringer fra tre nordiske seminarer om kompetenceudvikling af voksenlæreren viser interesse for at der arbejdes videre med at udvikle fælles nordiske mastermoduler og kurser for voksenlærere

Som opfølgning på kortlægningen Den nordiske voksenlærer er der afholdt seminarer i Sverige, Norge og Island, hvor kravene til voksenlærere og mulighederne for kompetenceudvikling er diskuteret.

De tre seminarer viser udbredt enighed om behovet for at udvikle voksenlæreres muligheder for specialisering, og om, hvilke faktorer der er centrale:

  • tværsektorielle og tværnationale grupper
  • fokus på træning og erfaringsbaserede undervisningsmetoder
  • erfaringsdifferentierede undervisningsmetoder
  • undervisning i autentiske læringsmiljøer
  • sikre relation mellem teori og praksis (transfer)
  • specifikke emnekurser inden for specialiserede områder, f.eks. fjernundervisning, vejledning, fagundervisning
  • fælles kurser om overordnet teori og viden om voksnes læring og læreprocesser

Fakta

Det sidste seminar i rækken blev afholdt i Reykjavik den 12. januar 2012. Seminaret blev primært holdt på islandsk med enkelte oplæg på engelsk.

Programmet for seminaret kan hentes her (islandsk) (pdf)

Oplæggene fra seminaret kan hentes her:

Hent kortlægningen Den nordiske voksenlærer

Læs om første seminar i rækken

Læs om andet seminar i rækken

Der findes yderligere information om seminarerne og rapporten på www.nordvux.net

Oops, an error occurred! Code: 20221208135118bcbead18