Aarhus Universitets segl

Øget kvalitet gennem udvikling af voksenlæreres kompetencer

Debat- og formidlingsseminar om nye krav til voksenlæreres kompetencer og igangværende forsknings- og udviklingsarbejde med fokus på voksenlæreres kompetenceudvikling.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 22. maj 2012,  kl. 00:00 - 00:00

Sted

Holmegaard Glasværk

Tid: 22. maj 2012 kl. 10-15
Sted: Holmegaard Park, Glasværksvej 54, Fensmark, 4684 Holmegaard

Læs invitation og program for seminaret

Krav til og udvikling af voksenlæreres kompetencer er helt centrale temaer i NCK og NVL’s arbejde. I 2011 blev der gennemført en kortlægning af krav til voksenlæreres kompetencer i de nordiske lande, og både NVL og NCK har en række igangværende forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på voksenlæreres kompetenceudvikling.

Voksenlærere arbejder inden for et felt, der er under konstant udvikling. Der stilles øgede krav om tværsektorielt samarbejde, kursistprofilen er ændret med nye målgrupper, og der er et vedvarende fokus på fastholdelse og gennemførelse. Det stiller nye krav til voksenlærernes kompetencer.

På debat- og formidlingsseminaret vil NCK og NVL præsentere de projekter, vi arbejder med lige nu og diskutere perspektiverne i arbejdet. Formålet med seminaret er en gensidig udveksling af aktuel viden og erfaringer og at få inspiration og idéer til det videre arbejde.

Hent oplæg fra seminaret: