Aarhus Universitets segl

Voksenpædagogisk træf 28.9.2011

Potentialer og dilemmaer i fremtidens voksenpædagogik.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 28. september 2011,  kl. 00:00 - 00:00

Sted

København

Voksenpædagogikken spiller en vigtig rolle for kompetenceudviklingen af den voksne befolkning i Norden såvel som i Europa. Nordisk netværk for Voksnes Læring (NVL), Netværk for voksenundervisning (NVU), Foreningen for Lærere ved VoksenUnderviserUddannelser (FLVUU) og Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) afholder i efteråret 2011 et træf med fokus på aktuelle temaer, til kvalificering af arbejdet med voksnes læring.

Tid: 28. september 2011

Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København

Program: Program kan downloades her (pdf).

Foreningen for forsknings- og udviklingsvirksomhed i folkeoplysning og voksenundervisning (FOFU) blev nedlagt i efteråret 2010. Foreningen havde til formål, at samle forskere og praktikere inden for både folkeoplysningen, den erhvervsrettede og den almenrettede sektor. Med nedlæggelsen af FOFU forsvandt et vigtigt tværsektorielt mødested for fælles inspiration og kritisk refleksion. Det er vores håb, at dette træf blandt andet kan lægge grunden til en genetablering af et lignende fælles forum.

Oplæg fra træffet kan hentes her:
Peter Jarvis, Dilemmas of Institutionalised Adult Education (pdf)
Anssi, Tuulemäki, Adult education: Licence to act differently (pdf)
Steen Nepper-Larsen, Voksenpædagogikkens aktuelle og fremtidige potentialer og dilemmaer (pdf)
Heike Kölln-Prisner, Adult Education and Social Inclusion (pdf)
Tine Bøgehave og Therese Holter, Uddannelsespolitik
(pdf)
Lindi Riel, Forumteater (pdf)
Annette Q. Pedersen, E- og M-læring (eksternt link)