Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Temahæfter om kompetenceudvikling

Temahæfter om kompetenceudvikling

Transfer i VEU
Denne publikation fra NCK gennemgår tolv faktorer der sikrer, at man anvender det, man lærer

Det almene og det erhvervsrettede - tre undervisningsforløb med FVU og AMU i samspil
Rapport, der opsamler erfaringer fra tre undervisningsforløb, der fokuserer på samspil mellem den almene undervisning og den fagrettede undervisning. Erfaringsindsamlingens væsentligste funktion er at kunne fungere som eksempler på, hvordan man kan gøre inden for forskellige fagområder.

Kompetenceudvikling i kontekst
Rapport, der præsenterer ni billeder af ni forskellige virksomheders brug af kompetenceudvikling. Hvilke metoder bruger man for at få kompetenceudvikling integreret i virksomhedernes praksis? Hvilken motivation? Hvilke barrierer oplever de forskellige virksomheder i relation til deres konkrete forretningssituation som virksomhed?

Temahæfte 1 - Kompetenceudvikling - hvordan?
En oversigt over metoder og redskaber til kompetenceudvikling.

Temahæfte 2 - Når kompetenceudvikling er noget vi gør
Temahæftet beskriver tre hovedvarianter af kompetenceudvikling til inspiration for virksomheder, der ønsker at opprioritere  kompetenceudviklingen som del af deres forretningsstrategi.

Temahæfte 3 - Når kompetenceudvikling er noget vi måske skal have noget mere af
Temahæftet belyser kompetenceudviklingens afhængighed af virksomheders forretningssituation, med fokus på virksomheder, hvor kompetenceudvikling ikke er en integreret del af virksomhedsudviklingen.

Temahæfte 4 - Når kompetenceudvikling får uddannelsesplanlægning til at gå fra koncepterne
Hæftet fokuserer på, hvilken rolle koncepter for uddannelsesplanlægning spiller i virksomheders arbejde med kompetenceudvikling, og på koncepternes afhængighed af den kontekst, hvori de bringes i spil.

Temahæfte 5 - Når kompetenceudvikling af kortuddannede handler om mere end motivation
Temahæftet fokuserer på kompetenceudvikling af kortuddannede ud fra teorier, der tager højde for strukturelle og institutionelle forhold.