Aarhus Universitets segl

Evaluering af Undervisningsministeriets ”FastholdelsesTaskforce”

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

NCK deltager i evalueringen af Undervisningsministeriets satspujleprojekt ”FastholdelsesTaskforce”, som løber frem til udgangen af 2016. Evalueringen gennemføres af Rambøll.

FastholdelsesTaskforce skal bidrage til, at socialt udsatte unge med udfordringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer og etniske minoritetsunge begynder på og gennemfører en erhvervsuddannelse. Gennem FastholdelsesTaskforcens samarbejde med erhvervsskoler afprøves og udbredes fire forskellige pædagogiske metoder og værktøjer. I forløbet indgår kompetenceudvikling af lærere og ledere samt støtte i praksis til at anvende værktøjerne i egen undervisning. NCK følger implementeringen af indsatserne og bidrager til den samlede evaluering af projektet.
Læs mere om FastholdelsesTaskforcen.