Aarhus Universitets segl

Job med uddannelsesperspektiv

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Unge, der er i arbejde, opnår forskellige kompetencer gennem arbejdet. NCK udvikler en metode til dokumentation af disse kompetencer for projektet ”Job med uddannelsesperspektiv”. Formålet er at synliggøre kompetenceudviklingen for de unge og for virksomheden. Synliggørelsen kan bidrage til at motivere de unge til yderligere kompetenceudvikling i en erhvervsuddannelse. Den kan anvendes af virksomheden i dens kompetencestrategi.

Projektets dokumentationsmetode, som NCK udvikler, beskriver både de almene og de fagspecifikke kompetencer. De almene kompetencer omfatter kommunikation, samarbejde, ansvarlighed, selvstændighed, udviklingsparathed og informationsteknologisk kompetence.  De fagspecifikke kompetencer beskrives i forhold til den branche som arbejdspladsen er placeret i og i forhold til et muligt uddannelsesforløb inden for den relevante faglige indgang. 

Projektet er initieret og finansieret af Region Hovedstaden og der kan læses mere om projektet på deres hjemmeside