Aarhus Universitets segl

Lærerkompetenceudvikling gennem praksis

Ph.d.-projektet ’Kompetenceudvikling gennem praksislæring – et studie i voksenunderviserens læreprocesser’ undersøger voksenlærerens professionelle kompetenceudvikling i praksis. Det overordnede spørgsmål lyder: Hvordan kan man i kraft af sin undervisningspraksis blive en erfaren voksenunderviser, der agerer kvalificeret i undervisningen?

Når voksenunderviseren udvikler sig professionelt, gør hun det fx gennem efteruddannelseskurser, coaching, supervision, studier i nye undervisningsmetoder, kollegiale samtaler. Disse mere eller mindre formelle tiltag er alt sammen noget, som voksenunderviseren har mulighed for at lade sig inspirere af, reflektere over og lade indgå i sine didaktiske handlinger i undervisningen. Men eftersom størstedelen af lærerens karriere foregår i klasserummet må dette aspekt inkluderes som en mulig læreproces. Nærværende projekt undersøger: Hvad er det for en læring i praksis, der medvirker til at kvalificere voksenunderviseren? Hvad sker der i lærerens egen praksis, når hun står i rummet og får undervisningen til at lykkes? Hvad sker der, når situationer skaber frustrationer, og der må tænkes anderledes? Kan vi lokalisere, hvor i lærerens praksis udviklingen finder sted?

Projektspørgsmålet udgøres af tre delelementer:

  • Hvilke undervisningserfaringer sætter sig som skelsættende spor hos voksenunderviseren?
  • Hvordan lagres disse erfaringer og skaber mønstre?
  • Hvordan bruger voksenunderviseren den erfaring, mønstre videre i sin undervisning?

Projektets empiriske undersøgelse forløber i efteråret 2011 fra august og frem til februar 2012. I august måned foretages et pilotstudie og fra september vil den endelige dataindsamling foregå. Undersøgelsens kvalitative data vil bestå af lærernes refleksions-notater kombineret med interviews og observationer.