Aarhus Universitets segl

Narratives of learning from the low skilled - CEDEFOP projekt

Narratives of learning from the low skilled - CEDEFOP projekt

NCK deltager i CEDEFOP-projektet Narratives of learning from the low skilled, som afsluttes i efteråret 2014.

Narratives of learning from the lowskilled er et transnationalt projekt med deltagelse fra England, Frankrig, Polen, Tjekkiet, Tyskland og Danmark. Projektet har fokus på ufaglærte, kompetenceafklaring og vejledning og undersøger, hvordan uuddannede og kortuddannede med lav socioøkonomisk baggrund forholder sig til uddannelse og livslang læring.  Gennem individuelle narrativer belyses attituder, forhåbninger og forventninger til læring. Forskningen søger at afdække potentialet blandt lavt- og kortudannede til at deltage i læring og dermed blive mere socialt mobile. Undersøgelsens resultater vil bidrage til CEDEFOPs forskningsagenda i forhold til a) hvordan voksen- og arbejdspladslæring kan hjælpe mennesker til at håndtere deres karriere- og arbejdslivstransitioner, b) til at fundere videre forskning, og c) til at bane vejen for nye politikforslag. 

NCK bidrager dels med litteraturstudie om danske forskningsresultater og officielle dokumenter, herunder reformbeskrivelser, bekendtgørelser etc., dels til empiriindsamling og udarbejdning af landerapport.