Aarhus Universitets segl

Nordisk Netværk for Voksnes Læring

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Dansk landekoordinator for Nordisk netværk for Voksnes Læring (NVL)

Nordisk Ministerråds Styregruppe for Voksnes Læring (SVL) besluttede i 2009 at give opgaven som dansk landekoordinator for Nordisk Netværk for voksnes læring (NVL) frem til 2012 til Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK). Det betyder et styrket fokus på emner som læring i arbejdslivet og integration gennem VEU.

NCK og den danske landekoordinator, Maria Marquard, er klar til at løse de mange spændende opgaver i nordisk regi. Det kan f.eks. være at etablere en arbejdsgruppe, der kan videreføre de nordiske efteruddannelsesaktiviteter. Allerede nu blivrt der arbejdet på NVL-konference om professionalisering af voksenvejlederen. Det nordiske forskernetværk i NVL, der har til opgave at indsamle og formidle aktuel forskning på området for voksnes læring vil i den kommende periode have fokus på læring i arbejdslivet og integration gennem VEU, et projekt, der i forvejen ligger tæt op ad NCK’s VEU forskningsprojekt. Derudover er der en del formidlingsopgaver knyttet til NVL’s landekoordinator. Det drejer sig om formidling og diskussion af nordiske rapporter i regionale kontekster, informationsmøder og almindeligt netværksarbejde.

Dansk landekoordinator fortsætter
Maria Marquard er tilknyttet NCK som pædagogisk konsulent under centerleder professor Bjarne Wahlgren. Hun fortsætter altså hvervet som dansk landekoordinator i perioden 2009-2012 med tilknytning til DPU/NCK. Hun har som hovedfunktion under netværket haft voksenpædagogik, voksenlæreruddannelse, kvalitetssikring og forskning inden for voksenuddannelsesområdet.

Hvad laver NVL?
Landekoordinatoren indgår fortsat som en del af NVL’s arbejde. NVL fungerer som en arena for tværsektorielt samarbejde og arbejder med støtte til og initiering af samarbejde mellem nordiske miljøer engageret i voksnes læring samt spreder erfaringer og resultater heraf. Derudover støtter NVL det eksisterende nordiske netværk og initierer nye netværk inden for områder, hvor det nordiske samarbejde har udviklingspotentiale. NVL informerer om ny forskning gennem dialog og information blandt andet gennem netbaserede og fysiske kanaler. Endelig skal landekoordinatoren følge udviklingen af voksnes læring nationalt, på nordisk plan og internationalt.