Aarhus Universitets segl

Nye læreroller på VUC – øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye læreroller på VUC – øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

En antagelse om, at gennemførelsen på VUC kan øges, hvis det samlede uddannelsesmiljø er orienteret mod fastholdelse af den enkelte kursist, danner baggrund for projektet Nye læreroller på VUC, som gennemføres fra 2012 til 2014 på fem VUC'er i Region Hovedstaden. De fem VUC’er, der er gået sammen om projektet, er Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF), HF & VUC Nordsjælland, VUC Vestegnen, VUC Lyngby og VUC Hvidovre-Amager. Projektet er finansieret dels af Region Hovedstaden, dels af institutionerne selv.

Projektets umiddelbare formål er at nedbringe fravær og frafald blandt kursisterne på VUC. Det sker gennem konkrete aktiviteter, hvor centrale aktiviteter retter sig mod forbedring af læringsmiljø og udvikling af lærernes kompetence med udgangspunkt i kursisttyper og principper fra Cooperative Learning. Nogle aktiviteter afholdes på tværs af institutioner, mens andre tilrettelægges på hver enkelt institution. Som en del af det umiddelbare formål gennemføres der desuden en kompetenceudvikling af ledelsen på de fem institutioner for at understøtte et stærkt fokus på gennemførelse. Projektets langsigtede mål er at frembringe viden, der kan anvendes fremadrettet på såvel VUC som på andre uddannelsesinstitutioner i regionen.

NCK har ansvaret for såvel den løbende som for den afsluttende evaluering af projektet. Evalueringen af den konkrete målopfyldelse bygger på analyser af registerdata om frafald, fravær og karakterer for hvert af de tre undervisningsår i projektperioden. Tallene sammenholdes med baselinedata. For at beskrive kompetenceudviklingen blandt lærerne gennemføres der hvert år en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige lærere, ligesom der gennemføres interviews med lærere og indsamles logbøger. Endvidere sammenholdes institutionernes elevtrivselsundersøgelser for tre år. Endelig evalueres kompetenceudviklingen af ledelsen samt den institutionelle forankring af fokus på gennemførelse gennem interviews med repræsentanter for ledelsen på de fem institutioner og gennem en analyse af ledelsens skriftlige erfaringsopsamling.