Aarhus Universitets segl
Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Hvordan får vi mere og bedre voksen- og efteruddannelse?

Ny viden og erfaringer fra praksis blev præsenteret på årets FoU-konference på VEU-området. Find oplæg fra konferencen her.

NCK afholdt den 12. december 2013 i samarbejde med Undervisningsministeriet (UVM), Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) den årlige forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området. I år forløb konferencen under overskriften ”Mere og bedre VEU – Hvordan?”.

Undervisningsminister Christine Antorini indledte konferencen med et oplæg om udviklingsperspektiver og politiske forventninger på VEU-området. I forlængelse heraf holdt Anders Rosdahl, SFI, et oplæg om voksne danskeres kompetenceniveau på baggrund af resultaterne fra den netop offentliggjorte PIAAC-undersøgelse. Herefter fortalte repræsentanter fra to virksomheder om deres erfaringer med opkvalificering af ufaglærte til faglærte.

Efter plenumoplæg og debat var der to runder med syv parallelle workshops, der på forskellig vis behandlede det overordnede tema. Centerleder Bjarne Wahlgren rundede dagen af med en opsamling på dagens oplæg og med en opfordring til konferencens deltagere om at anvende den nye viden tilegnet på konferencen. Efter konferencen var der mulighed for at udveksle erfaringer over tapas.

Du kan finde oplæggene fra konferencen neden for. Læs Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) evaluering af konferencen her.fileadmin/nck/Publikationer/Rapport_om_evaluering_af_VEU_konferencen_2013.pdf

Plenumoplæg

Anders Rosdahl, SFI: Er der behov for mere VEU? - Resultater fra PIAAC i Danmark

Jens-Ole Larsen, Slagelse Transportcenter A/S: Erfaringer med opkvalificering af ufaglærte til faglærte gennem RKV 

Ole Munk, Frode Laursen A/S: Erfaringer med opkvalificering af ufaglærte til faglærte gennem RKV

Slides fra workshops 

1. Anvendelse af IKV i AMU i forhold til uddannelsesstrukturer

Annemarie Holsbo, Teknologisk Institut:Introduktion, Fra ufaglært til faglært via IKV i AMU

Rasmus Zier Bro, Byggeriets Uddannelser: Fra ufaglært til faglært via IKV i AMU

Gert Korsgård, Skive Teniske Skole: Struktureret IKV i AMU

2. Styrkelse af AMU-udbydernes arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU 

Aage Krogsdal & Dorthe Jensen, Aarhus Tech: Kvalitetssikret i IKV AMU

Marianne K. Stage, SOSU Nord: Styrkelse af AMU-udbydernes arbejde med IKV i AMU

3. Fra ufaglært til faglært – voksnes deltagelse i kompetenceudvikling

Michael Andersen, EVA: Fra ufaglært til faglært

Lars Mikkelsen, CPH WEST: Fra ufaglært til faglært på rekordtid

4. Fra ufaglært til faglært – tilrettelæggelse af gode forløb

Dorte Sif Boddum Kronborg, AMU Nordjylland: Kvalificering til nye job

5. Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU

Ida Marie Behr Bendiksen & Mie Helene Rosquist, EVA: Viden om og erfaringer med uddannelse og undervisning af tosprogede inden for FVU, avu og AMU

Knud Dal, AMU Nordjylland: Erfaringer og praksis med AMU for flygtninge og indvandrere 

6. Hvad kan vi lære af de andre nordiske lande og den fælles nordiske indsats for brugen af anerkendelse af realkompetencer?

Kirsten Aagaard, NVR: Introduktion

Idunn Kjartansdottir, IDAN: Validation of prior learning in Iceland

Pär Sellberg, Myndigheten för yrkeshögskolan, Västerås, Sverige: Sector specific validation in Sweden

7. Læreren som omdrejningspunktet i sikring af kvalitet i (voksen)undervisningen

Slides er på vej

Oops, an error occurred! Code: 20231130095752574dfede