Aarhus Universitets segl

Forsøgs- og udviklingskonference 2012 - Kompetenceløft

Der er åbent for tilmelding til dette års forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området, som fokuserer på kompetenceløft, horisontalt og vertikalt. Find yderligere oplysninger og tilmelding til konferencen her.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 13. december 2012,  kl. 10:00 - 17:30

Sted

Emdrup, København

NCK afholdt i samarbejde Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU), Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) til den årlige forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området.

Tid: 13. december 2012 kl. 10.00-17.30/20.30

Sted: Festsalen, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Find program og workshopbeskrivelser til konferencen.

Konferencen startedde med to plenumoplæg. Det første oplæg fokuserede på den europæiske agenda inden for voksenlæring: ”One step Up”. Det andet oplæg lagde op til debat om strategier for kompetenceudvikling og veje til kompetenceudvikling på baggrund af to præsentationer, der tog udgangspunkt i konkrete kompetenceudviklingsprojekter.

De tre plenumoplæg kan hentes her:

Efter plenumoplæg og debat var der to runder med syv parallelle workshopper, der på forskellig vis belyste det overordnede tema, kompetenceløft.

Oplæg fra de syv workshopper kan hentes her:

Workshop 1 Innovative kompetencer i voksen- og efteruddannelserne

Workshop 2 AMU som løft til fortsat uddannelse

Workshop 3 FVU som løft til voksne med svage læse-, skrive- og regnefærdigheder

Workshop 4 VEU som kvalifikation til nuværende og fremtidigt arbejde

Workshop 5 Sektorspecifik kompetenceudvikling af kortuddannede i en kommune

Workshop 6 Innovation i et nordisk perspektiv

Workshop 7 Kompetenceløft - nordiske strategier og praksis

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini rundede konferencen af med et oplæg om udviklingsperspektiver og politiske forventninger på VEU-området.